DSpace Repository

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СИТУАТИВНОСТІ ПІД ЧАС РОЗВИТКУ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Show simple item record

dc.contributor.author Діденко, Н. В.
dc.contributor.author Didenko, N. V.
dc.date.accessioned 2017-12-12T13:39:03Z
dc.date.available 2017-12-12T13:39:03Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/5177
dc.description Діденко, Н. В. Реалізація принципу ситуативності під час розвитку навичок говоріння іноземною мовою / Н. В. Діденко // ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. "Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці" (м. Херсон, 2-6 грудня 2013 р.), 2013. - С. 299-305. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядаються основні засади комунікативного методу під час навчання іноземній мові. Автор робить спробу більш детально розглянути такий принцип даного підходу як ситуативність. В статье рассматриваются основные принципы коммуникативного метода при обучении иностранному языку. Автор делает попытку более детально рассмотреть такой принцип данного подхода как ситуативность. The article deals with the basic principles of the communicative method. The author makes an attempt to more thoroughly examine the following principle of this approach as situational. uk_UA
dc.subject іноземна мова uk_UA
dc.subject комунікативний метод uk_UA
dc.subject ситуативність uk_UA
dc.subject комунікативна компетентність uk_UA
dc.subject иностранный язык uk_UA
dc.subject коммуникативный метод uk_UA
dc.subject ситуативность uk_UA
dc.subject коммуникативная компетентность uk_UA
dc.subject foreign language uk_UA
dc.subject communicative method uk_UA
dc.subject situational uk_UA
dc.subject communicative competence uk_UA
dc.title РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СИТУАТИВНОСТІ ПІД ЧАС РОЗВИТКУ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ uk_UA
dc.title.alternative IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OFSITUATIONALDURING THE DEVELOPMENT OFSPEAKING SKILLS A FOREIGNLANGUAGE uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет перекладознавства
    Кафедра англійської і турецької мов. Кафедра романо-германських мов. Кафедра англійської філології та прикладної лінгвістики

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account