DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Шебанова, В. І. (2022)
  У цьому навчально-методичному виданні презентовані методичні вказівки і рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія, ...
 • Шебанова, В. І. (2022)
  У цьому навчально-методичному виданні презентовані вказівки і рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія, галузі знань ...
 • Шебанова, В. І. (2022)
  У цьому навчально-методичному виданні презентовані методичні вказівки і рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія, ...
 • Попович, І. С. (2022)
  Предметом вивчення навчальної дисципліни/освітньої компоненти «Соціально-психологічні теорії особистості» є концепції соціокультурного виміру дослідження особистості як цілісної, зрілої, повноцінної індивідуальності. ...
 • Попович, І. С. (2022)
  Предметом вивчення навчальної дисципліни/освітньої компоненти «Соціально-психологічний тренінг» є особливості розвитку і протікання групових процесів та закономірності внутрішньогрупової динаміки в тренінговій групі. ...

View more