DSpace Repository

РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ПРО ДИТЯЧУ РУЧНУ ПРАЦЮ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ 20-Х РОКІВ ХХ СТ.

Show simple item record

dc.contributor.author Стеценко, Н. М.
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/2190
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/2190
dc.description Стеценко, Н. М. РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ПРО ДИТЯЧУ РУЧНУ ПРАЦЮ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. / Н. М. Стеценко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини / ред. кол. : Н. С. Побірченко та ін. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 313 – 320. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано підходи вітчизняних учених щодо можливостей використання дитячої ручної праці у педагогічних цілях і висвітлено вплив європейської реформаторської педагогіки на ці проблеми у 20 – х роках ХХ століття. uk_UA
dc.description.abstract В статье проанализированы взгляды отечественных ученых на возможности использования детского ручного труда в педагогических целях и освещено влияние европейской реформаторской педагогики на эти проблемы в 20-х годах ХХ столетия.
dc.description.abstract The article deals with the main ideas of national scientists about possibilities of children’s manual labor with pedagogical aims and represents the influence of European reformative pedagogic on these problems in the 20-th years of the XX century.
dc.subject дитяча ручна праця uk_UA
dc.subject мануалізм uk_UA
dc.subject активізм uk_UA
dc.subject трудова школа uk_UA
dc.subject розвиток uk_UA
dc.subject особистість дитини uk_UA
dc.subject детский ручной труд uk_UA
dc.subject мануализм uk_UA
dc.subject активизм uk_UA
dc.subject трудовая школа uk_UA
dc.subject развитие uk_UA
dc.subject личность ребенка uk_UA
dc.subject children’s manual labor uk_UA
dc.subject manualism uk_UA
dc.subject activism uk_UA
dc.subject labor school uk_UA
dc.subject development uk_UA
dc.subject child personality uk_UA
dc.title РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ПРО ДИТЯЧУ РУЧНУ ПРАЦЮ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account