DSpace Repository

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Show simple item record

dc.contributor.author Борисенко, Н. М.
dc.date.accessioned 2016-11-10T13:15:55Z
dc.date.available 2016-11-10T13:15:55Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/2006
dc.description Борисенко, Н. М. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / Н. М. Борисенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей / за ред. : О. В. Глузмана, М. Я. Ігнатенко та ін. - Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42, ч. 4. – С. 44-50. uk_UA
dc.description.abstract У статті узагальнено досвід фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання технологій збереження здоров’я. Визначено зміст, педагогічні умови оптимального залучення майбутніх вчителів до формування здорового способу життя учнів на засадах розвитку навичок збереження здоров’я під час вивчення курсу „Гігієна роботи за комп’ютером”. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена вопросам профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы к использованию технологий сохранения здоровья. Сформулировано содержание и педагогические условия подготовки учителей начальной школы к формированию здорового способа жизни учеников во время изучения курса”Гигиена работы за компьютером”.
dc.subject підготовка вчителя uk_UA
dc.subject компетентність uk_UA
dc.subject педагогічні умови uk_UA
dc.subject технології збереження здоров’я uk_UA
dc.subject подготовка учителя uk_UA
dc.subject компетентность uk_UA
dc.subject педагогические условия uk_UA
dc.subject технологии сохранения здоровья uk_UA
dc.subject preparation of teacher uk_UA
dc.subject competence uk_UA
dc.subject pedagogical conditions uk_UA
dc.subject technologies of maintenance of health uk_UA
dc.title ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.date.updated In the article experience of professional preparation of primary school future teachers is generalized to the use of technologies of maintenance of health. Maintenance, and pedagogical conditions of the optimal bringing in of future teachers, is certain to forming of healthy way of life of students on principles of development of skills of maintenance of health during the study of course "Hygiene of work at the computer".


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Педагогічний факультет
    Кафедра педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти. Кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти. Кафедра спеціальної освіти. Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account