DSpace Repository

ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ТВОРЧОГО ТРЕНІНГУ

Show simple item record

dc.contributor.author Зінкевич, В. Д.
dc.date.accessioned 2021-06-23T08:44:34Z
dc.date.available 2021-06-23T08:44:34Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14066
dc.description Зінкевич, В. Д. Формування літературних здібностей учнів засобами творчого тренінгу = Formation of students' literary capacities by means of creative training : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. Д. Зінкевич ; наук. керів. д-р.психол.н., проф. В. І. Шебанова ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Факультет психології, історії та соціології, Кафедра психології. – Херсон : ХДУ, 2021. – 45 с. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота В. Зінкевич присвячена дослідженню формування літературних здібностей учнів засобами творчого тренінгу. Визначено, що рівень розвитку літературних здібностей учнів залежить від рівня сформованості творчого вербального мислення та розвитку емпатії. Статистичний аналіз динаміки розвитку вербального творчого мислення, вербальної креативності та основних компонентів емпатії дозволив виявити статистично значимі відмінності в експериментальній групі до і після проведення формуючого експерименту. Показано, що ефективний розвиток головних компонентів здібностей до літературної творчості, а саме: емпатії та вербальної креативності передбачає застосування різноманітних активних методів навчання. Одним з таких методів є творчий тренінг. Qualifying work V. Zinkevich is devoted to the study of the formation of literary abilities of students with means of creative training. It is determined that the level of development of literary abilities of students depends on the level of formation of creative verbal thinking and development of empathy. Statistical analysis of the dynamics of the development of verbal creative thinking, verbal creativity and basic components of empathy allowed to identify statistically significant differences in the experimental group before and after the forming experiment. It is shown that effective development of the main components of abilities to literary creativity, namely: empathy and verbal creativity involves the use of various active methods of training. One of these methods is creative training uk_UA
dc.subject здібності uk_UA
dc.subject творче вербальне мислення uk_UA
dc.subject емпатія uk_UA
dc.subject психологія творчості uk_UA
dc.subject літературні здібності uk_UA
dc.subject аbilities uk_UA
dc.subject creative verbal thinking uk_UA
dc.subject empathy uk_UA
dc.subject psychology of creativity uk_UA
dc.subject literary abilities uk_UA
dc.title ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ТВОРЧОГО ТРЕНІНГУ uk_UA
dc.title.alternative Formation of students' literary capacities by means of creative training uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account