DSpace Repository

ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМНИХ ЦІЛЬОВИХ ОПИТУВАНЬ ШКОЛЯРІВ ГІМНАЗІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Show simple item record

dc.contributor.author Сільченко, О. О.
dc.date.accessioned 2020-08-21T11:48:37Z
dc.date.available 2020-08-21T11:48:37Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11969
dc.description Сільченко, О. О. ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМНИХ ЦІЛЬОВИХ ОПИТУВАНЬ ШКОЛЯРІВ ГІМНАЗІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА = THE ONDUCTING OF SYSTEMATIC TARGETED SURVEYS OF GYMNASIUM PUPILS AS A TOOL FOR MEASURING THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT QUALITY : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / О. О. Сільченко ; наук. керівник, кандидат педагогічних наук, доцент М. О. Вінник ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т комп'ютерних наук, фізики та математики, Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики. – Херсон : ХДУ, 2020. – 44 с. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота (проєкт) складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел із 29 найменувань та додатків. Загальний обсяг роботи становить 44 стор. Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню проблеми оптимізації освітнього середовища загальноосвітньої школи, зокрема, при роботі у дистанційному режимі. Актуальність роботи полягає у гострій потребі оптимізації освітнього середовища за допомогою сучасних інформаційних технологій та є надзвичайно важливим завданням сучасної системи освіти. У першому розділі кваліфікаційної роботи проаналізовано основні моделі освітнього середовища. У другому розділі методом анкетування проведено дослідження технічних та мотиваційних можливостей учнів для навчання у дистанційному режимі, зацікавленість учнів у навчанні, їх побажання для покращення навчання. На основі отриманих результатів дослідження розроблені рекомендації для покращення навчання під час роботи у дистанційному режимі / qualification work (project) consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of used sources of 29 items and appendices. The total volume of work is 44 pages. Qualification work is devoted to the study of the problem of optimizing the educational environment of secondary school, in particular, when working remotely. The urgency of the work lies in the urgent need to optimize the educational environment with the help of modern information technologies and is an extremely important task of the modern education system. The first section of the qualification work analyzes the main models of the educational environment. In the second section, a questionnaire was used to study the technical and motivational capabilities of students for distance learning, students' interest in learning, their wishes to improve learning. uk_UA
dc.subject освітнє середовище uk_UA
dc.subject дистанційний режим uk_UA
dc.subject оптимізація uk_UA
dc.subject анкетування uk_UA
dc.subject educational environment
dc.subject remote mode
dc.subject optimization
dc.subject questionnaires
dc.title ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМНИХ ЦІЛЬОВИХ ОПИТУВАНЬ ШКОЛЯРІВ ГІМНАЗІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА uk_UA
dc.title.alternative THE ONDUCTING OF SYSTEMATIC TARGETED SURVEYS OF GYMNASIUM PUPILS AS A TOOL FOR MEASURING THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT QUALITY uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account