DSpace Repository

Browsing 2020 by Title

Browsing 2020 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Бондаренко, Т. С. (2020)
  У кваліфікаційні роботі обґрунтовано сутність понять «кінодискурс», «концептуальна картина світу», «концепт» та проаналізовано основні вербалізатори етноспецифіки на фоні знакових українських кінопремʾєр ‎2014-2019 років. ...
 • Фесик, Д. Ю. (2020)
  У кваліфікаційній роботі розглянуто семантику та функціонування космонімів у поезіях шістдесятників ХХ століття, визначено їх роль у розкритті ідейного задуму авторів. The semantics and functioning of cosmononyms in the ...
 • Єрмолаєва, Я. Я. (2020)
  У кваліфікаційні роботі обґрунтовано сутність поняття «метафора», «індивідуальний стиль» та проаналізовано авторські метафори представників української рок-музики О. Собчука та І. Швайдак. У дослідженні авторка виділила ...
 • Ковбаса, О. І. (2020)
  У кваліфікаційній роботі було розглянуто лінгвостилістику та її складові, визначено основні поняття та елементи ідіостилю на прикладі художніх творів братів Капранових. Авторкою було охарактеризовано лексичні та стилістичні ...
 • Малєнкова, Д. Г. (2020)
  У дипломній роботі проаналізовано мовну ситуацію соціальної мережі Інстаграм, виявлено ключові мовні особливості блогів соціальної мережі, проведено скринінг найпопулярніших україномовних акаунтів, а також аналіз найвідоміших ...
 • Агаришева, А. В. (2020)
  У кваліфікаційній роботі проведено комплексний аналіз засобів мовної гри у сучасному політичному дискурсі. У дослідженні авторка проаналізувала нові приклади 2019-2020 років, виділила основні прийоми введення гри слів у ...
 • Малімон, Д. М. (2020)
  У кваліфікаційній роботі подано аналіз епітетів, метафор, порівнянь та парцеляцій, вжитих сучасною українською письменницею Ірен Роздобудько в романі «Якби». Здійснено лексико-граматичний аналіз вказаних стилістичних ...
 • Касьяненко, В. Д. (2020)
  Лексика сучасних українських засобів масової інформації. Запозичення з англійської мови як частина лексики української мови. Основні положення і результати роботи були висвітлені на Міжнародній науково-практичній «Актуальні ...
 • Альтгауз, О. В. (2020)
  Кваліфікаційна робота присвячена новітньому напряму українського мовознавства – урбаноніміці. Автор зорієнтувався на регіональний підхід до вивчення української топонімії, оскільки це дозволяє створити її цілісну систему ...
 • Григорівська, К. В. (2020)
  Бакалаврська робота присвячена комплексному аналізові семантико-структурних особливостей фразем із власним іменем української мови, характеристиці основних значень власних імен у фразеологічній системі мови. The ...
 • Харитонова, К. О. (2020)
  У кваліфікаційній роботі проведено комплексний аналіз структурно-семантичних особливостей афористики Олександра Перлюка. У дослідженні авторка розкрила зміст понять «мовна гра» та «лінгвокреативність, визначила типологію ...
 • Пак, А. Ж. (2020)
  Кваліфікаційна робота присвячена одному із розділів ономастики – топоніміці, яка вивчає назви географічних об’єктів. Автор вихідним положенням роботи уважає те, що топоніми - це важливі лінгвістичні одиниці, що репрезентують ...

Search DSpace


Browse

My Account