DSpace Repository

ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Show simple item record

dc.contributor.author Костюшко, В. І.
dc.contributor.author Костюшко, В. И.
dc.contributor.author Коstiushko, V. I.
dc.date.accessioned 2019-09-09T12:51:21Z
dc.date.available 2019-09-09T12:51:21Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9017
dc.description Костюшко, В. І. Принципи навчання української мови як іноземної / В. І. Костюшко // Гуманітарні проблеми вищої освіти : зб. наук. праць учасн. міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів» (м. Харків, 11−12 жовтня 2018 р.). − Харків, 2018. − Вип. 9. − С. 70−75. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано принципи навчання української мови як іноземної, що є складниками лінгводидактичної основи формування українськомовної комунікативної компетентності іноземних студентів. Визначено, що навчання української мови інокомунікантів регулюють загальнодидактичними та лінгводидактичними принципами, які забезпечують формування гармонійної вторинної мовної особистості. Побудова системи навчання української мови вимагає опори на часткові методичні принципи, що регулюють мовленнєву діяльність студентів-іноземців в умовах паралельного існування рідної мови та засвоєння іноземної (української) мови. В статье проанализированы принципы обучения украинскому языку как иностранному, что является составляющими лингводидактической основи формирования украиноязычной коммуникативной компетентности иностранных студентов. Определено, что обучение УКИ инокомуникантов регулируются общедидактическими и лингводидактическими принципами, которые обеспечивают формирование гармоничной вторичной языковой личности. Построение системы обучения украинскому языку требует опори на частичные методические принципы, регулирующие речевую деятельность студентов-иностранцев в условиях параллельного существования родного языка и усвоение иностранного (украинского) языка. uk_UA
dc.subject лінгводидактика uk_UA
dc.subject українська мова як іноземна uk_UA
dc.subject принципи навчання uk_UA
dc.subject іноземні студенти uk_UA
dc.subject лингводидактика uk_UA
dc.subject украинский язык как иностранный uk_UA
dc.subject принципы обучения uk_UA
dc.subject иностранные студенты uk_UA
dc.title ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ uk_UA
dc.title.alternative Принципи обучения украинскому язику как иностранному uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account