DSpace Repository

APPLICATION OF HIERARCHICAL CLUSTERING ALGORITHM FOR STRUCTURAL CHARACTERISTIC OF MOVING PHYSICAL OBJECTS

Show simple item record

dc.contributor.author Babenko, N. I.
dc.contributor.author Бабенко, М. І.
dc.date.accessioned 2015-09-24T07:58:26Z
dc.date.available 2015-09-24T07:58:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/827
dc.description Babenko, N. I. APPLICATION OF HIERARCHICAL CLUSTERING ALGORITHM FOR STRUCTURAL CHARACTERISTIC OF MOVING PHYSICAL OBJECTS / N. I. Babenko // Informational Technologies in Education. - 2014. - № 18. - P. 59-64. uk_UA
dc.description.abstract Approach to the development of management solutions using the cluster analysis can qualitatively improve the management system by moving objects through the adequate response to the impact of the key factors influencing the characteristics of physical objects. The aim is to attempt to solve the problem of identifying key factors and physical signs of moving physical objects needed to make appropriate management decisions by using cluster analysis. The article defines the types of clustering algorithms; the system of information parameters directly or indirectly characterizing the analyzed characteristics is emphasized, hierarchical and non-hierarchical cluster analysis methods are considered. The research finding is the construction of tree diagram using the program STATISTICA 8, which gives the idea of possible clusters’ number combining physical indicators under the dynamic changes of moving objects. The advantage of cluster analysis usage is the use of factors relating to both internal and external environments of the physical properties’ interaction of moving objects. Підхід до розробки управлінських рішень за допомогою кластерного аналізу дозволяє якісно поліпшити систему управління об'єктами, щго перемыщуються за допомогою адекватного реагування на вплив ключових факторів, що впливають на характеристики фізичних об'єктів. Метою роботи є спроба вирішення проблеми визначення ключових факторів і фізичних ознак фізичних об'єктів, що переміщаються необхідних для прийняття адекватних управлінських рішень шляхом використання кластерного аналізу. У статті визначено типи алгоритмів кластеризації, виділено систему інформативних параметрів, що прямо або побічно характеризують аналізовані характеристики, розглянуто ієрархічні і неієрархічні методи кластерного аналізу. Результатом досліджень стала побудова за допомогою програми STATISTICA 8 деревовидної діаграми, яка дає уявлення про кількість можливих кластерів, що об'єднують фізичні показники при динамічних змінах рухомих об'єктів. Перевага використання кластерного аналізу полягає у використанні факторів, що відносяться як до внутрішнього, так і до зовнішнього середовища взаємодії фізичних властивостей рухомих об'єктів. uk_UA
dc.subject cluster analysis uk_UA
dc.subject moving objects uk_UA
dc.subject STATISTICA 8 uk_UA
dc.subject кластерний аналіз uk_UA
dc.subject об'єкти, що переміщаються uk_UA
dc.title APPLICATION OF HIERARCHICAL CLUSTERING ALGORITHM FOR STRUCTURAL CHARACTERISTIC OF MOVING PHYSICAL OBJECTS uk_UA
dc.title.alternative ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ІЄРАРХІЧНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХОМИХ ФІЗИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account