DSpace Repository

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Гацоєва, Л. С.
dc.contributor.author Гацоева, Л. С.
dc.contributor.author Gatsoeva L.
dc.date.accessioned 2018-12-22T12:09:57Z
dc.date.available 2018-12-22T12:09:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7980
dc.description Гацоєва, Л. С. Теоретичний аналіз проблем адаптивного фізичного виховання / Л. С. Гацоєва // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні : досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 1. - С. 213-216. uk_UA
dc.description.abstract У статті говориться про АФВ як важливому засобі всебічного розвитку людей з обмеженими можливостями. У системі адаптивного фізичного виховання є ряд протиріч між об’єктивно існуючою суспільною необхідністю поліпшення та підвищення ефективності всіх форм АФК і відсутністю науково-обгрунтованих методик. В статьс говорится о адаптивной фізичной культуре, как важном средстве всестороннего развития людей с ограниченными возможностями. В системе адаптивного физического воспитания есть ряд противоречий между объективно существующей общественной необходимостью улучшения и повышения эффективности всех форм АФК и отсутствием научно обоснованных методик. In the article about adaptive physical education an important way round development of people with disabilities. The system of adaptive physical education are a number of contradictions between objectively existing social need to improve and increase the efficiency of all forms of APE and the lack of evidence-based methods. uk_UA
dc.subject адаптивне фізичне виховання людей з обмеженими можливостями uk_UA
dc.subject адаптивная физическая культура uk_UA
dc.subject люди с ограниченными возможностями uk_UA
dc.subject adaptive physical education uk_UA
dc.subject people with disabilities uk_UA
dc.title ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ uk_UA
dc.title.alternative ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ uk_UA
dc.title.alternative THEORETICAL ANALYSIS OF PROBLEMS OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account