DSpace Repository

ВПЛИВ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ НА СПОРТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТРИБУНІВ У ВИСОТУ

Show simple item record

dc.contributor.author Кедровський, Б. Г.
dc.contributor.author Кувардіна, Г. В.
dc.contributor.author Шалар, О. Г.
dc.contributor.author Кедровский, Б. Г.
dc.contributor.author Кувардина, А. В.
dc.date.accessioned 2018-01-02T10:20:30Z
dc.date.available 2018-01-02T10:20:30Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/5598
dc.description Шалар, О. Г. Вплив вольових якостей на спортивну діяльність стрибунів у висоту / О. Г. Шалар, Б. Г. Кедровський, Г. В. Кувардіна // Актуальні питання освіти, спорту та здоров’я у вищих навчальних закладах : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Донецьк, 4 березня 2014 р.). – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – С. 283-289 uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто проблему залежності між вольовими якостями, майстерністю та спортивними результатами стрибунів у висоту. Встановлено високий рівень кореляційного зв’язку між терплячістю та наполегливістю у легкоатлетів стрибунів. З’ясовано ефективність застосування деяких методів психологічної підготовки з формування у стрибунів у висоту таких вольових якостей як: цілеспрямованість, наполегливість, завзятість, сміливість, рішучість, ініціативність, самостійність, самовладання, витримка і терплячість. Рассмотрена проблема зависимости между волевыми качествами, мастерством и спортивными результатами прыгунов в высоту. Установлен высокий уровень корреляционной связи между терпением и настойчивостью у легкоатлетов прыгунов. Выявлена эффективность применения некоторых методов психологической подготовки по формированию у прыгунов в высоту таких волевых качеств как: целенаправленность, настойчивость, упорство, смелость, решительность, инициативность, самостоятельность, самообладание, выдержка и терпение. uk_UA
dc.subject змагальна діяльність uk_UA
dc.subject вольові якості uk_UA
dc.subject майстерність uk_UA
dc.subject кореляція uk_UA
dc.subject психологічна підготовка uk_UA
dc.subject терплячість uk_UA
dc.subject наполегливість uk_UA
dc.subject соревновательная деятельность uk_UA
dc.subject волевые качества uk_UA
dc.subject мастерство uk_UA
dc.subject корреляция uk_UA
dc.subject психологическая подготовка uk_UA
dc.subject терпеливость uk_UA
dc.subject настойчивость uk_UA
dc.title ВПЛИВ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ НА СПОРТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТРИБУНІВ У ВИСОТУ uk_UA
dc.title.alternative Влияние волевых качеств на спортивную деятельность прыгунов в высоту uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account