DSpace Repository

ІННОВАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З ПРЕПОЗИТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ-ЛАТИНІЗМОМ: ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

Show simple item record

dc.contributor.author Олексенко, В. П.
dc.date.accessioned 2017-11-15T13:55:57Z
dc.date.available 2017-11-15T13:55:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4653
dc.description Олексенко, В. П. Інновації сучасної української мови з препозитивним компонентом-латинізмом : функційно-семантичний аспект / В. П. Олексенко // Науковий вісник ХДУ. Сер. : Лінгвістика. - Херсон : ХДУ, 2015. - С. 117-130. uk_UA
dc.description.abstract У статті здійснено функційно-семантичний аналіз інноваційної лексики української мови початку ХХІ сторіччя. Проаналізовано наявні теоретичні досягнення в галузі вивчення інноваційних дериватів.Виявлено інноваційні іменникові і прикметникові одиниці (загальномовні й індивідуально- авторські) початку ХХІ сторіччя у мові ЗМІ, інтернет-видань, словниках інноваційної лексики, визначено лексико-семантичні групи інноваційної лексики, утвореної за допомогою латинського препозитивного компонента. The article deals with the functional and semantic analysis of the innovative vocabulary of the Ukrainian language of the early 21st century. The existing theoretical achievements in the field of innovative derivatives are analyzed. Innovative nouns and adjectives (common language and the individual author’s) of the early 21st century in the language of the media, online publications, and dictionaries of innovative vocabulary are identified; lexical and semantic groups of innovative vocabulary formed by means of Greek prepositional component are defined. uk_UA
dc.subject інновація uk_UA
dc.subject неолексема uk_UA
dc.subject деривація uk_UA
dc.subject формант uk_UA
dc.subject композит uk_UA
dc.subject препозитивний компонент-грецизм uk_UA
dc.subject функційно-семантичний аналіз uk_UA
dc.subject innovation uk_UA
dc.subject neolexeme uk_UA
dc.subject derivation uk_UA
dc.subject formant uk_UA
dc.subject composite uk_UA
dc.subject prepositive Greek component uk_UA
dc.subject functional and semantic analysis uk_UA
dc.title ІННОВАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З ПРЕПОЗИТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ-ЛАТИНІЗМОМ: ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account