DSpace Repository

Вплив тіньового сектору економіки на інноваційно-інвестиційний розвиток країни у контексті євроінтеграційних процесів

Show simple item record

dc.contributor.author Жнакіна, Е. Г.
dc.date.accessioned 2017-10-09T06:57:14Z
dc.date.available 2017-10-09T06:57:14Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3717
dc.description Жнакіна, Е. Г. Вплив тіньового сектору економіки на інноваційно-інвестиційний розвиток країни у контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / Е. Г. Жнакіна // Економіка та суспільство. – 2017. – № 8. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua. uk_UA
dc.description.abstract В статті визначено поняття «інновація», «інвестиція», «інноваційно- інвестиційний розвиток». Встановлено основні проблеми інноваційно- інвестиційного розвитку України. Запропоновано розглянути тіньовий сектор як сегмент економіки, що має значний вплив на інноваційно-інвестиційний розвиток країни. Визначено, що важливим чинником активізації інноваційних процесів у країні є державна податкова політика. Узагальнено інформацію щодо застосування країнами ЄС податкових стимулів. В статье определены понятия «инновация», «инвестиция», «инновационно- инвестиционное развитие». Установлены основные проблемы инновационно- инвестиционного развития Украины. Предложено рассмотреть теневой сектор как сегмент экономики, который имеет значительное влияние на инновационно-инвестиционное развитие страны. Определено, что важным фактором активизации инновационных процессов в стране есть государственная налоговая политика. Обобщена информация по применению странами ЕС налоговых стимулов. The article defines the notions "innovation", "investment", "innovation and investment development". The basic problem of innovation and investment development of Ukraine was also found out. Proposed to consider the informal/ shadow sector as a segment of the shadow economy that have a significant impact on innovation and investment development. Determined that an important factor in enhancing the innovation processes in the country is state tax policy. Summarized information regarding the application of the EU tax incentives. uk_UA
dc.subject інновація, інвестиції, інноваційно-інвестиційний розвиток, тіньовий сектор, державна податкова політика. uk_UA
dc.subject инновация, инвестиции, инновационно-инвестиционное развитие, теневой сектор, государственная налоговая политика. uk_UA
dc.subject innovation, investment, innovation and investment development, informal/shadow sector, state tax policy uk_UA
dc.title Вплив тіньового сектору економіки на інноваційно-інвестиційний розвиток країни у контексті євроінтеграційних процесів uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account