DSpace Repository

ДИСКУРС НОВИН ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП МЕДІАДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Show simple item record

dc.contributor.author Татарська, А. А.
dc.date.accessioned 2024-02-06T19:46:33Z
dc.date.available 2024-02-06T19:46:33Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/19225
dc.description Татарська, А. А. Дискурс новин як особливий тип медіадискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) = News discourse as a special type of media discourse (on the material of the modern English language) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / А. А. Татарська; наук. керівник доц. І. В. Гоштанар; Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української й іноземної філології та журналістики, Кафедра англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова. – Івано-Франківськ : ХДУ,2023. – 46 с. uk_UA
dc.description.abstract Робота присвячена проблемі дискурсу новин у сучасних міжнародних комунікаціях. Актуальність теми обумовлена тим, що дослідження відбувається в руслі лінгвопрагматичного підходу. У роботі послідовно висвітлюються основні завдання дослідження, зокрема, визначено способи мовної репрезентації семантичних компонентів дискурсу новин, що функціонує в англомовному медіасередовищі; встановлено особливості представлення новин про війну в Україні у англомовному медіа просторі. The work is devoted to the problem of news discourse in modern international communications. The topicality of the topic is due to the fact that the research takes place in the direction of the linguopragmatic approach. The work consistently highlights the main tasks of the research, in particular, the methods of linguistic representation of the semantic components of news discourse functioning in the English-language media environment are determined; the peculiarities of presenting news about the war in Ukraine in the English-language media space have been established. uk_UA
dc.title ДИСКУРС НОВИН ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП МЕДІАДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) uk_UA
dc.title.alternative NEWS DISCOURSE AS A SPECIAL TYPE OF MEDIA DISCOURSE (ON THE MATERIAL OF THE MODERN ENGLISH LANGUAGE) uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account