DSpace Repository

МОВНІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК

Show simple item record

dc.contributor.author Снігур, П. О.
dc.date.accessioned 2024-02-06T19:39:15Z
dc.date.available 2024-02-06T19:39:15Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/19223
dc.description Снігур, П. О. Мовні засоби маніпулятивного впливу в англійському діалогічному мовленні та їх роль у формуванні комунікативних навичок = Linguistic means of manipulative influence in English dialogic speech and their role in the formation of communicative skills: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / П. О. Снігур; наук. керівник доц., канд. філол. наук Я. М. Просяннікова; Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української й іноземної філології та журналістики, Кафедра англійської мови та світової літератури імені професора Олега Мішукова. – Івано-Франківськ: ХДУ, 2023. – 45 с. uk_UA
dc.description.abstract Робота присвячена дослідженню мовних засобах маніпулятивного впливу в англійському діалогічному мовленні та їх ролі у формуванні комунікативних навичок. У кваліфікаційній роботі висвітлюються основні завдання дослідження, зокрема, визначення поняття «маніпуляція»; визначається різниця між мовною маніпуляцією та мовним впливом, досліджуються основні прийоми мовного впливу на адресата, запропоновано систему вправ, спрямованих на навчання ефективного діалогічного мовлення. The work is devoted to the study of linguistic means of manipulative influence in English dialogic speech and their role in the formation of communicative skills. The qualification work covers the main tasks of the research, in particular, the definition of the concept of "manipulation"; the difference between language manipulation and linguistic influence is determined, the main methods of linguistic influence on the addressee are investigated, a system of exercises aimed at teaching effective dialogic speech is developed. uk_UA
dc.subject маніпулятивний мовний вплив uk_UA
dc.subject стратегії і тактики комунікації uk_UA
dc.subject тип комунікативної поведінки uk_UA
dc.subject діалогічне мовлення uk_UA
dc.subject міжособистісна комунікація uk_UA
dc.subject manipulative language influence uk_UA
dc.subject strategies and tactics of communication uk_UA
dc.subject type of communicative behavior uk_UA
dc.subject dialogic speech uk_UA
dc.subject interpersonal communication uk_UA
dc.title МОВНІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК uk_UA
dc.title.alternative LINGUISTIC MEANS OF MANIPULATIVE INFLUENCE IN ENGLISH DIALOGIC SPEECH AND THEIR ROLE IN THE FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account