DSpace Repository

МІФОЛОГЕМА ЗЛА В АНГЛІЙСЬКОМОВНІЙ АНТИУТОПІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Show simple item record

dc.contributor.author Борщик, А. О.
dc.date.accessioned 2024-02-05T15:41:04Z
dc.date.available 2024-02-05T15:41:04Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/19205
dc.description Борщик, А. О. Міфологема зла в англійськомовній антиутопії другої половини ХХ ст. = Mythologem of evil in the English language anti-utopia of the second half of the XX-th c.: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / А. О. Борщик; наук. керівник докторка філологічних наук, проф. Н. І. Ільїнська; Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української й іноземної філології та журналістики, Кафедра англійської та світової літератури імені професора Олега Мішукова. – Херсон: ХДУ, 2023. – 48 с. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота зорієнтована на теоретичне та практичне дослідження міфологеми зла в антиутопічних творах англійськомовних письменників В. Голдінга та К. Ішіґуро. У роботі окреслюється поняття «антиутопія», яке набуває особливої актуальності на тлі складних викликів сучасного світу: активного розвитку технологій, змін у світовій політиці та соціальних структурах, екологічних проблемах. У роботі вперше здійснено зіставно-типологічний аналіз антиутопічної міфологеми зла англомовних романів «Володар мух» В. Голдінга та «Не відпускай мене» К. Ішіґуро, що дає можливість простежити розвиток жанру антиутопії на сучасному етапі. The qualification paper is focused on the theoretical and practical study of the mythology of evil in the dystopian works of the English-language writers V. Golding and K. Ishiguro. It outlines the concept of «dystopia», which becomes especially relevant against the background of complex challenges of the modern world: active development of technologies, changes in world politics and social structures, as well as environmental problems. In the work, for the first time, a comparative-typological analysis of the dystopian mythology of evil in the English-language novels «Lord of the Flies» by V. Golding and «Don't Let Me Go» by K. Ishiguro is carried out, which makes it possible to trace the development of the genre of dystopia at the current stage. uk_UA
dc.subject антиутопія uk_UA
dc.subject дистопія uk_UA
dc.subject літературний жанр uk_UA
dc.subject роман uk_UA
dc.subject утопія uk_UA
dc.subject міфологема uk_UA
dc.subject міф uk_UA
dc.subject міфокритика uk_UA
dc.subject dystopia uk_UA
dc.subject literary genre uk_UA
dc.subject novel uk_UA
dc.subject utopia uk_UA
dc.subject mythology uk_UA
dc.subject myth uk_UA
dc.subject mythocriticism uk_UA
dc.title МІФОЛОГЕМА ЗЛА В АНГЛІЙСЬКОМОВНІЙ АНТИУТОПІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. uk_UA
dc.title.alternative MYTHOLOGEM OF EVIL IN THE ENGLISH LANGUAGE ANTI-UTOPIA OF THE SECOND HALF OF THE XX-TH C. uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account