DSpace Repository

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗМІСТОВІ ПАРАМЕТРИ НАРЦИСИЗМУ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Show simple item record

dc.contributor.author Єрмакова, К. Д.
dc.date.accessioned 2023-06-29T14:49:36Z
dc.date.available 2023-06-29T14:49:36Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/18062
dc.description Єрмакова, К. Д. Психологічні змістові параметри нарцисизму осіб юнацького віку = Psychological content paramaters of narcissism in youth : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти: «бакалавр» / К. Д. Єрмакова; наук керівник к. психол. н., проф. І. С. Попович ; М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, факультет психології, історії та соціології ; кафедра психології. - Івано-Франківськ : ХДУ, 2023. - 48 с. uk_UA
dc.description.abstract Мета: емпірично дослідити як проявляється нарцисизм в осіб юнацького віку. Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання дослідження: 1. Здійснити теоретичне аналізування наукової літератури, в якій висвітлюється проблематика прояву нарцисизму в осіб юнацького віку. 2. Підібрати релевантний психодіагностичний інструментарій для дослідження нарцисизму. 3. Визначити та розкрити особливості прояву нарцисизму особами юнацького віку. 4. Запропонувати практичні рекомендації з метою більшого розкриття нарцисів як співрозмовників 5 Об’єкт: феномен нарцисизму в психології. Предмет: психологічні параметри нарцисизму в осіб юнацького віку. Методи дослідження: аналізування, синтезування, узагальнення, систематизація інформації; емпіричні методи дослідження нарцисизму; методи психодіагностики, які використовувалися для збору емпіричних даних: Наукова новизна полягає у розкритті проявів нарцисизм в осіб юнацького віку. Для чіткого розуміння та уявлення про нарцисизм, що саме може спричинити прояв цього феномену, як проявляють себе особистості. В наші часи важливо з розумінням відноситись один до одного , тому потрібно все більше освітлювати різні феномени та розкривати молоді , що це все існує і не потрібно романтизувати будь-які феномени та діагнози, а розуміти причину , та як проявляється феномен Практичне значення використання методики полягає у можливості використання практичних рекомендацій для кращого розуміння та спілкування з нарцисами . Для якісного аналізу та інтерпретування отриманих у дослідженні даних та використанні їх у майбутніх дослідженнях. The work is devoted to theoretical substantiation and empirical research of the psychological content parameters of narcissism in youth; providing practical recommendations for youth with narcissism. The concept of narcissism and its main parameters in adolescents are theoretically analyzed. Empirically, the leading psychological parameters of narcissism, which are characteristic of young people, have been established. It was found that authority and self-sufficiency are the leading parameters of narcissism in youth. It was established that authority can influence the development of pathological narcissism. In general, representatives of youth are more prone to healthy narcissism than pathological, which indicates normal development and self-esteem. uk_UA
dc.title ПСИХОЛОГІЧНІ ЗМІСТОВІ ПАРАМЕТРИ НАРЦИСИЗМУ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ uk_UA
dc.title.alternative Psychological content paramaters of narcissism in youth uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account