DSpace Repository

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ СТРАТЕГІЙ У ЖІНОК РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Show simple item record

dc.contributor.author Яцюк, Д. С.
dc.date.accessioned 2023-06-29T14:36:13Z
dc.date.available 2023-06-29T14:36:13Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/18061
dc.description Яцюк, Д. С. Психологічні особливості копінг-стратегій у жінок різних вікових груп = Psychological features of coping strategies in women of different age groups : кваліфікаційна робота на здобуття ступення вищої освіти «бакалавр» / Д. С Яцюк ; наук. керівник к. психол. н., доцентка Н. І. Тавровецька ; М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, факультет психології, історії та соціології ; кафедра філософії, соціології та соціальної роботи. - Івано-Франківськ : ХДУ, 2023. - 33 с. uk_UA
dc.description.abstract Дослідження зосереджується на вивченні різних копінг стратегій, які використовують жінки різного віку для подолання стресу. Дослідження охоплює жінок від 16 до 55 років і вивчає як соціодемографічні характеристики, так і рівень стресу та використовувані копінг-стратегії. Результати дослідження показують, що ступінь стресу, з яким зіткнулися жінки протягом останнього року, не залежить від віку. Також було виявлено, що молодші жінки мають більший нахил до пошуку соціальної підтримки та використанні стратегії уникнення проблем, порівняно з жінками віком від 21 до 35 років, та уникають проблем частіше, ніж жінки віком 36 до 55 років. Дослідження дозволило зрозуміти, які копінг стратегії більш ефективні для різних груп жінок і може стати основою для розробки індивідуальних програм психологічної підтримки та допомоги жінкам у подоланні стресу. The research focuses on the study of different coping strategies used by women of different ages to overcome stress. The study covers women from 16 to 55 years old and examines both socio-demographic characteristics and stress levels and coping strategies used. The results of the study show that the degree of stress faced by women over the past year does not depend on age. It was also found that younger women have a greater tendency to seek social support and use problem avoidance strategies compared to women aged 21 to 35, and avoid problems more often than women aged 36 to 55. The study allowed us to understand which coping strategies are more effective for different groups of women and can serve as a basis for developing individualized psychological support programs to help women overcome stress. uk_UA
dc.subject копінг uk_UA
dc.subject копінг-стратегії uk_UA
dc.subject стрес uk_UA
dc.subject копінг- поведінка uk_UA
dc.subject життєстійкість uk_UA
dc.subject сприйняття стресу uk_UA
dc.subject coping uk_UA
dc.subject coping strategies uk_UA
dc.subject stress uk_UA
dc.subject coping behavior uk_UA
dc.subject resilience uk_UA
dc.subject perception of stress uk_UA
dc.title ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ СТРАТЕГІЙ У ЖІНОК РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП uk_UA
dc.title.alternative Psychological features of coping strategies in women of different age groups uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account