DSpace Repository

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ

Show simple item record

dc.contributor.author Сідельникова, А. М.
dc.date.accessioned 2023-06-29T11:53:09Z
dc.date.available 2023-06-29T11:53:09Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/18057
dc.description Сідельникова, А. М. Психологічні особливості порушень харчової поведінки осіб жіночої статі = Psychological features of female eating disorders : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. М. Сідельникова ; наук. керівник к.психол.н., доцентка О. М. Танасійчук ; М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, факультет психології, історії та соціології ; кафедра психології.- Івано-Франківськ : ХДУ, 2023. - 33 с. uk_UA
dc.description.abstract Робота присвячена вивченню психологічних особливостей порушень харчової поведінки сучасних жінок. У ході теоретичного аналізування було визначено ключові підходи до розуміння поняття харчової поведінки та її порушень. Виокремлено чинники, що впливають на формування порушень харчової поведінки, а також їхні види та особливості. На основі проведеного емпіричного дослідження було визначено психологічні особливості переживання порушень харчової поведінки серед жінок. На основі отриманих показників були розроблені практичні рекомендації для формування збалансованої харчової поведінки. The work is devoted to the study of psychological features of eating disorders of modern women. In the course of the theoretical analysis, key approaches to understanding the concept of eating behavior and its disorders were identified. Factors affecting the formation of eating disorders, as well as their types and features, are singled out. Based on the conducted empirical research, the psychological features of experiencing eating disorders among women were determined. On the basis of the obtained indicators, practical recommendations were developed for the formation of a balanced eating behavior. uk_UA
dc.subject харчова поведінка uk_UA
dc.subject порушення харчової поведінка uk_UA
dc.subject анорексія uk_UA
dc.subject булімія uk_UA
dc.subject компульсивне переїдання uk_UA
dc.subject eating behavior uk_UA
dc.subject eating disorder uk_UA
dc.subject anorexia uk_UA
dc.subject bulimia uk_UA
dc.subject compulsive overeating uk_UA
dc.subject external uk_UA
dc.subject emotional uk_UA
dc.title ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ uk_UA
dc.title.alternative Психологічні особливості порушень харчової поведінки осіб жіночої статі uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account