DSpace Repository

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗМІНИ ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Чубатюк, К. В.
dc.date.accessioned 2023-06-29T08:52:22Z
dc.date.available 2023-06-29T08:52:22Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/18049
dc.description Чубатюк, К. В. Соціально-психологічні чинники зміни ціннісно-мотиваційної сфери особистості під час міграційних процесів = Socio-psychological factors of changes in the value-motivation sphere of the individual during migration processes : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / К. В. Чубатюк ; наук. керівник к. психол. н., доцентка Н. І. Тавровецька ; М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, факультет психології, історії та соціології ; кафедра психології. - Івано-Франківськ : ХДУ, 2023. - 51 с. uk_UA
dc.description.abstract Метою роботи було теоретично обґрунтувати та емпірично виявити основні соціально-психологічні чинники зміни ціннісно-мотиваційної сфери особистості під час міграційних процесів. Провести теоретичний аналіз сфери особистості, як категоріальні поняття у працях сучасних українських дослідників. Розглянути проблеми особистісної та соціальної ідентифікації мігрантів. Провести аналіз динаміки та обсягів міграційних потоків. Згідно з результатами дослідження виявлено, що найважливішими термінальними цінностями для мігрантів стали: здоров’я, духовна та фізична близькість з коханою людиною, впевненість у собі та активне життя. Найменш важливими цінностями є: суспільне покликання, щастя інших, життєва мудрість, творчість, а також переживання прекрасного в природі і мистецтві. The purpose of the work was to theoretically substantiate and empirically identify the main socio-psychological factors of changes in the value-motivational sphere of the individual during migration processes. Conduct a theoretical analysis of the sphere of personality as a categorical concept in the works of modern Ukrainian researchers. Consider the problems of personal and social identification of migrants. Analyze the dynamics and volume of migration flows. According to the results of the study, it was found that the most important terminal values for migrants were: health, spiritual and physical closeness with a loved one, self-confidence and an active life. The least important values are: social vocation, happiness of others, life wisdom, creativity, as well as experiencing beauty in nature and art. uk_UA
dc.subject Я-концепція uk_UA
dc.subject самооцінка uk_UA
dc.subject самоповага uk_UA
dc.subject самоконтроль uk_UA
dc.subject рефлексія uk_UA
dc.subject самосвідомість uk_UA
dc.subject self-concept uk_UA
dc.subject self-esteem uk_UA
dc.subject self-respect uk_UA
dc.subject self-control uk_UA
dc.subject reflection uk_UA
dc.subject self-awareness uk_UA
dc.title СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗМІНИ ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ uk_UA
dc.title.alternative Socio-psychological factors of changes in the value-motivation sphere of the individual during migration processes uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account