DSpace Repository

ДИНАМІКА АНТРОПОМЕТРИЧНИХ І ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІВЧАТ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ ХУДОЖНЬОЮ ГІМНАСТИКОЮ

Show simple item record

dc.contributor.author Козій, Т. П., Іванченко, О. В.
dc.date.accessioned 2014-10-08T09:02:45Z
dc.date.available 2014-10-08T09:02:45Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/173
dc.description Козій, Т. П. ДИНАМІКА АНТРОПОМЕТРИЧНИХ І ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІВЧАТ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ ХУДОЖНЬОЮ ГІМНАСТИКОЮ / Т. П. Козій, О. В. Іванченко // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія № 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт. – К. : Вид-во НПУ М. П. Драгоманова, 2013. - Т. 1, вип. 7 (33). – С. 345-353. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена вивченню змін показників морфо- функціональних параметрів дівчат 4-5 років під впливом фізичного навантаження. Показано, що заняття художньою гімнастикою впливають на корекцію фігури дівчат, покращують показники пропорційності тіла, сприяють оптимізації функціонального стану системи кровообігу. Статья посвящена изучению изменений показателей морфо- функциональных параметров девочек 4-5 лет под влиянием физической нагрузки. Показано, что занятия художественной гимнастикой влияют на коррекцию фигуры девочек, улучшают показатели пропорциональности тела, способствуют оптимизации функционального состояния кровообращения. The article is devoted to studies the dynamics of morphological and functional parameters in the girls 4-5 years under the influence of physical activity. It is shown that artistic gymnastics affect girls figure correction, improve the performance of proportionality of the body, promote the optimization of the functional state of the hemodynamic. uk_UA
dc.subject художня гімнастика uk_UA
dc.subject артеріальний тиск uk_UA
dc.subject частота серцевих скорочень uk_UA
dc.subject гемодинаміка uk_UA
dc.subject антропометрія uk_UA
dc.subject художественная гимнастика uk_UA
dc.subject артериальное давление uk_UA
dc.subject частота сердечных сокращений uk_UA
dc.subject кровообращение uk_UA
dc.subject антропометрия uk_UA
dc.subject artistic gymnastics uk_UA
dc.subject blood pressure uk_UA
dc.subject heart rate uk_UA
dc.subject blood circulation uk_UA
dc.subject anthropometry uk_UA
dc.title ДИНАМІКА АНТРОПОМЕТРИЧНИХ І ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІВЧАТ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ ХУДОЖНЬОЮ ГІМНАСТИКОЮ uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account