DSpace Repository

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Show simple item record

dc.contributor.author Шутікова, К. С.
dc.date.accessioned 2023-01-15T18:59:41Z
dc.date.available 2023-01-15T18:59:41Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/16874
dc.description Шутікова, К. С. Формування здоров’язбережувальних компетенцій у дошкільників з порушеннями аутистичного спектру= Formation of health and saving competences in preschool children with autism spectrum disturbances: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / К. С. Шутікова, наук. керівник канд. псих.наук, доцент В. В. Ляшко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Педагогічний ф-т, Кафедра спеціальної освіти. – Херсон : ХДУ, 2022. – 96 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі висвітлюється особливості процесу формування, зміцнення, збереження здоров’я у дошкільників з порушеннями аутистичного спектру засобами здоров’язбережувальних технологій, стан сформованості здоров’язбережувальних технологій за їхніми компонентами у дошкільників з порушеннями аутистичного спектру та дітей з нормотиповим розвитком, методичні основи формування у них здоров’язбережувальних компетенцій, умови створення здоров’язбережувального освітнього середовища у закладі дошкільної освіти / The work highlights the peculiarities of the process of formation, strengthening, and preservation of health in preschoolers with disorders of the autistic spectrum by means of health-preserving technologies, the state of formation of health-preserving technologies according to their components in preschoolers with disorders of the autistic spectrum and children with normotypical development, methodical bases of formation in of health-preserving competencies, conditions for creating a health-preserving educational environment in a preschool education institution uk_UA
dc.subject здоров’язбережувальні компетенції uk_UA
dc.subject здоров’язбережувальні технології uk_UA
dc.subject дошкільники uk_UA
dc.subject компоненти uk_UA
dc.subject діти з порушеннями аутистичного спектру uk_UA
dc.subject освітнє середовище uk_UA
dc.subject здоров’язбережувальні компетенції uk_UA
dc.subject здоров’язбережувальні технології uk_UA
dc.subject дошкільники uk_UA
dc.subject компоненти uk_UA
dc.subject діти з порушеннями аутистичного спектру uk_UA
dc.subject освітнє середовище uk_UA
dc.title ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ uk_UA
dc.title.alternative FORMATION OF HEALTH AND SAVING COMPETENCES IN PRESCHOOL CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISTURBANCES uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account