DSpace Repository

ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВІЛПОЗИТИВНИМ ВАГІТНИМ ЖІНКАМ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Show simple item record

dc.contributor.author Горбунова, О. С.
dc.date.accessioned 2021-07-08T11:24:01Z
dc.date.available 2021-07-08T11:24:01Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14502
dc.description Горбунова, О. С. Організація надання соціальних послуг ВІЛ-позитивним вагітним жінкам в умовах децентралізації влади в Україні = Organization of social services for HIV-positive pregnant women in the context of decentralization of power in Ukraine : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / О. С. Горбунова ; наук. керівник канд.пед.н., доц. В. О. Гуріч ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ.ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. – Херсон : ХДУ, 2021. – 42 с. uk_UA
dc.description.abstract Роботу присвячено жінкам, які живуть з ВІЛ – інфекцією. Найслабкішою ланкою щодо надання допомоги ВІЛ-позитивним жінкам є соціальна служба, оскільки вона дистанційна від надання послуг людям, які живуть з ВІЛ, соціальні служби займаються тільки жінками з групи ризику. Для допомоги вагітним інфікованим жінкам потрібна комплексна робота багатьох спеціалістів: сімейних лікарів, лікарів-акушерів, лікарів-інфекціоністів, юристів, психологів, соціальних працівників. За статистикою, понад 50% інфікованих не отримують медичні послуги у зв'язку з не своєчасним зверненням до спеціалістів, а також із-за наявності стигми, дискримінації з боку спільнот. Тому виникла необхідність ліквідації проблеми засобами профілактики, інформування населення, вивчення цього захворювання, закріплення на законодавчому рівні статуса ВІЛ – інфікованого громадянина. Тhe work is dedicated to women living with HIV. The weakest link in providing assistance to HIV-positive women is social services, as it is remote from providing services to people living with HIV, and social services deal only with women at risk. To help pregnant infected women need the comprehensive work of many specialists: family doctors, obstetricians, infectious disease doctors, lawyers, psychologists, social workers. According to statistics, more than 50% of those infected do not receive medical services due to untimely access to specialists, as well as due to stigma and discrimination by communities. Therefore, there is a need to eliminate the problem by means of prevention, informing the population, studying this disease, enshrining at the legislative level the status of HIV - infected citizens. uk_UA
dc.subject ВІЛ-позитивні жінки uk_UA
dc.subject соціальна служба uk_UA
dc.subject групи ризику uk_UA
dc.subject інфіковані uk_UA
dc.subject дискримінація uk_UA
dc.subject профілактика uk_UA
dc.subject HIV-positive women uk_UA
dc.subject social service uk_UA
dc.subject risk groups uk_UA
dc.subject infected uk_UA
dc.subject discrimination uk_UA
dc.subject prevention uk_UA
dc.title ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВІЛПОЗИТИВНИМ ВАГІТНИМ ЖІНКАМ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ uk_UA
dc.title.alternative Organization of social services for HIV-positive pregnant women in the context of decentralization of power in Ukraine uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account