DSpace Repository

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА

Show simple item record

dc.contributor.author Стефанчишен, П. С.
dc.date.accessioned 2021-07-03T19:03:53Z
dc.date.available 2021-07-03T19:03:53Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14322
dc.description Стефанчишен, П. С. Українська народна пісня у контексті сучасного вокального виконавства = Ukrainian folk song in the context of modern vocal performance : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / П. С. Стефанчишен ; наук, керівник, доц. В. Т. Гурба ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра музичного мистецтва. – Херсон : ХДУ, 2021. – 42 с. uk_UA
dc.description.abstract У кваліфікаційній роботі аналізується та розглядаються народна пісенна творчість як одна із невід’ємних складових сучасного культурного простору України. У дослідженні висвітлена еволюція українського пісенного фольклору як художнього феномена – від історико-жанрової ґенези до сучасної естрадної пісні та його трансформацій у композиторській та виконавській творчості. Розкрито закономірності розвитку народнопісенних жанрів і встановлено їх еволюційну спадкоємність та стійкість ментальних ознак у виконавській інтерпретації співаків минулого й сучасності. Були виявлені особливості втілення народнопісенних традицій у сучасному естрадному виконавстві. The qualifying work analyzes and considers folk songs as one of the integral components of the modern cultural space of Ukraine. The study highlights the evolution of Ukrainian song folklore as an artistic phenomenon - from historical and genre genesis to modern pop song and its transformations in composition and performance. The regularities of the development of folk song genres are revealed and their evolutionary succession and stability of mental features in the performing interpretation of singers of the past and present are established. Peculiarities of the embodiment of folk song traditions in modern pop performance were revealed. uk_UA
dc.subject вокальне виконавство uk_UA
dc.subject народна пісенна творчість uk_UA
dc.subject фольклор uk_UA
dc.subject жанр uk_UA
dc.subject vocal performance uk_UA
dc.subject folk songs uk_UA
dc.subject folklore uk_UA
dc.subject genre uk_UA
dc.title УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА uk_UA
dc.title.alternative Ukrainian folk song in the context of modern vocal performance uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account