DSpace Repository

ВИКОНАВСЬКІ СТИЛІ У ФОРТЕПІАННОМУ МИСТЕЦТВІ

Show simple item record

dc.contributor.author Денисенко, І. В.
dc.date.accessioned 2021-07-03T17:02:34Z
dc.date.available 2021-07-03T17:02:34Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14317
dc.description Денисенко, І. В. Виконавські стилі у фортепіанному мистецтві = The performing styles in a piano art : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / І. В. Денисенко ; наук. керівник к.мистецтвознав. А. О. Чехуніна ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра музичного мистецтва. – Херсон : ХДУ, 2021. – 36 с. uk_UA
dc.description.abstract У кваліфікаційній роботі розглядаються та аналізуються питання активного процесу жанрово-стильового розширення та розвитку фортепіанного виконавства сучасності. Визначені питання становлення клавірного–фортепіанного мистецтва та його виконавських стилів. Також розглянуте виникнення й становлення фортепіано, що відбувалось у взаємозв’язку з тогочасними основними фортепіанними школами: лондонською, віденською, а також паризькою. В роботі були проаналізовані особливості розвитку джазової музики ХХ-ХХІ століття, що знаменувало виникнення принципово нових напрямів в рамках фортепіанного мистецтва. У ході дослідження розглянута естрадно-популярна музика та її стильові особливості у фортепіанному виконавстві. The qualifying paper considers and analyzes the issues of the active process of genre and style expansion and the development of modern piano performance. The issues of piano art formation and its performing styles are determined. Appearance and formation of the piano are analysed as well, that was happening in connection with existing major piano schools: London, Vienna and Paris. The peculiarities of the development of jazz music of the XX-XXI centuries are analyzed in the work, which caused the occurence of fundamentally new directions in the framework of piano art. The study considers pop music and its stylistic features in piano performance. uk_UA
dc.subject виконавські стилі uk_UA
dc.subject фортепіанне виконавство uk_UA
dc.subject фортепіанні школи uk_UA
dc.subject музично-виконавський репертуар uk_UA
dc.subject the performing styles uk_UA
dc.subject piano performance uk_UA
dc.subject piano schools uk_UA
dc.subject musical-performing repertoire uk_UA
dc.title ВИКОНАВСЬКІ СТИЛІ У ФОРТЕПІАННОМУ МИСТЕЦТВІ uk_UA
dc.title.alternative The performing styles in a piano art uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account