DSpace Repository

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ДОШКІЛЬНИКА ЗАСОБОМ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Show simple item record

dc.contributor.author Федорчук, А. О.
dc.date.accessioned 2021-07-02T08:15:07Z
dc.date.available 2021-07-02T08:15:07Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14261
dc.description Федорчук, А. О. Формування соціального здоров’я дошкільника засобом здоров'язбережувальних технологій = Formation of the social health of the pre school age pupil by means of the health-keeping technologies: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. О. Федорчук ; наук. керівник к.пед.н., доц. І. М. Раєвська ; Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т, Педагогічний ф-т, Кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти. – Херсон : ХДУ, 2021. – 47 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі розглянуто зміст категорій «здоров’я», «здоров’язбереження» та «здоров'язбережувальні технології та визначено основні показники здоров’я дитини. Проаналізовано здоров’язбережувальні технології, які використовують у ЗДО, визначено рівні, критерії та показники сформованості соціального здоров’я в дітей старшого дошкільного віку. Автором обґрунтовано особливості формування соціального здоров’я дошкільника засобом здоров'язбережувальних технологій / The paper considers the content of the categories "health", "health" and "health technologies" and identifies the main indicators of child health. The health-preserving technologies used in ZDO are analyzed, the levels, criteria and indicators of social health formation in older preschool children are determined. The author substantiates the peculiarities of the formation of social health of preschoolers by means of health-saving technologies. uk_UA
dc.subject здоров’я uk_UA
dc.subject здоров’язбереження uk_UA
dc.subject здоров’язбережувальні технології uk_UA
dc.subject дошкільник uk_UA
dc.subject соціальне здоров’я uk_UA
dc.subject health uk_UA
dc.subject health-keeping technologies uk_UA
dc.subject preschooler uk_UA
dc.subject social health uk_UA
dc.title ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ДОШКІЛЬНИКА ЗАСОБОМ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ uk_UA
dc.title.alternative Formation of the social health of the pre school age pupil by means of the health-keeping technologies uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account