DSpace Repository

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ОСОБИСТОСТІ ЯК РЕСУРС ОПАНУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Show simple item record

dc.contributor.author Вовнюк, В. І.
dc.date.accessioned 2021-06-25T10:01:13Z
dc.date.available 2021-06-25T10:01:13Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14128
dc.description Вовнюк, В. І. Емоційний інтелект особистості як ресурс опанувальної поведінки = Emotional intelligence of the individual as a resource of mastering behavior : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. І. Вовнюк ; наук. керівник к.психол.н., доц. В. Ф. Казібекова ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Кафедра психології. – Херсон : ХДУ, 2021. – 27 с. uk_UA
dc.description.abstract Теоретичний розділ розкриває поняття емоційного інтелекту та основні теоретичні моделі його дослідження, теоретичні засади поняття опанувальної поведінки, історичний аспект копінг поведінки. Емпіричне дослідження спрямоване на дослідження взаємозв’язку емоційного інтелекту з опанувальною поведінкою. Результати оброблені кількісно та якісно і представлені в таблицях і малюнках The theoretical section reveals the concept of emotional intelligence and its main theoretical models, the theoretical foundations of the concept of mastering behavior and historical aspect of coping behavior. Empirical research aims to investigate the interconnection between emotional intelligence and mastering behavior. The results are quantified quantitatively and qualitatively and are presented in tables and figures. uk_UA
dc.subject інтелект uk_UA
dc.subject емоційний інтелект uk_UA
dc.subject стрес uk_UA
dc.subject опанувальна поведінка uk_UA
dc.subject intelligence uk_UA
dc.subject emotional intelligence uk_UA
dc.subject stress uk_UA
dc.subject mastering behavior uk_UA
dc.title ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ОСОБИСТОСТІ ЯК РЕСУРС ОПАНУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ uk_UA
dc.title.alternative Emotional intelligence of the individual as a resource of mastering behavior uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account