DSpace Repository

ВПЛИВ ПСИХОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ОЦІНКУ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ

Show simple item record

dc.contributor.author Глоба, Ю. О.
dc.date.accessioned 2021-06-25T09:54:02Z
dc.date.available 2021-06-25T09:54:02Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14127
dc.description Глоба, Ю. О. Вплив психогенних факторів на оцінку якості життя особистості = The influence of psychogenic factors on the assessment of the quality of life of the individual : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Ю. О. Глоба ; наук. керівник к.психол.н., доц. С. І. Бабатіна ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Кафедра психології. – Херсон : ХДУ, 2021. – 36 с. uk_UA
dc.description.abstract Метою цієї роботи є дослідження закономірностей та механізмів впливу психогенних факторів на оцінку якості життя особистості. Для досягнення мети роботи, було проаналізовано наукові джерела, на основі яких дано характеристику понять: «психогенні фактори», «невротичні процеси», «тривога» і «невроз». Було підтверджено, що психогенні фактори грають вагому роль у баченні якості свого життя індивідом та його оцінці власних характеристик, особливостей сприйняття впливу середовища та його умов на життя та психічний і фізичний стан особистості. Особливості впливу психогенних факторів визначаються рівнем рефлексії та усвідомленням ступеню впливу на процес тривожності і її взаємодії із захисними механізмами психіки. The purpose of this work is to study the patterns and mechanisms of influence of psychogenic factors on the assessment of quality of life. To achieve the goal, scientific sources were analyzed, on the basis of which the characteristics of the concepts are given: "psychogenic factors", "neurotic processes", "anxiety" and "neurosis". It was confirmed that psychogenic factors play an important role in seeing the quality of life of an individual and his assessment of their own characteristics, the peculiarities of perception of the environment and its conditions on life and mental and physical condition of the individual. Peculiarities of the influence of psychogenic factors are determined by the level of reflection and awareness of the degree of influence on the process of anxiety and its interaction with the protective mechanisms of the psyche. uk_UA
dc.subject психогенні фактори uk_UA
dc.subject невротичні процеси uk_UA
dc.subject тривога uk_UA
dc.subject невроз uk_UA
dc.subject psychogenic factors uk_UA
dc.subject neurotic processes uk_UA
dc.subject anxiety uk_UA
dc.subject and neurosis uk_UA
dc.title ВПЛИВ ПСИХОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ОЦІНКУ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ uk_UA
dc.title.alternative The influence of psychogenic factors on the assessment of the quality of life of the individual uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account