DSpace Repository

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СИМВОЛІВ В АМЕРІНДІАНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ

Show simple item record

dc.contributor.author Волкова, С. В.
dc.contributor.author Volkova, S. V.
dc.date.accessioned 2015-12-01T09:57:06Z
dc.date.available 2015-12-01T09:57:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/1362
dc.description Волкова, С. В. Синтаксичні засоби візуалізації етнокультурних символів в амеріндіанській художній прозі / С. В. Волкова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія Філологічна : зб. наук. праць. - Острог : Нац. ун-т "Острозька академія", 2015. - Вип. 51. - С. 174-177. uk_UA
dc.description.abstract У статті в когнітивно-семіотичному і структурно-синтаксичному ключі визначено способи організації (рамковий, перехресний і динамічний) синтаксичних конструкцій в амеріндіанських художніх прозових текстах. Доведено, що залежно від способу організації та комбінації синтаксичних конструкцій в тексті візуалізується художній образ, що постає етнокультурним символом в амеріндіанському світорозумінні. uk_UA
dc.description.abstract В статье с позиции когнитивно-семиотического и структурно-синтаксического подходов определены способы организации (рамочный, перекрестный и динамичный) синтаксических конструкций в америндских художественных прозаических текстах. Доказано, что в зависимости от способа организации и комбинирования синтаксических конструкций в тексте визуализируется художественный образ, который является этнокультурным символом в америндском мировосприятии.
dc.description.abstract The article focusеs on revealing the ways of syntactic constructions organization in American Indian prose on the base of cognitive semiotic and structural syntactic approaches. It is proved that the combination of syntactic constructions in literary Amerindian texts visualizes a literary image, which serves to be ethnocultural symbol in Amerindian worldview.
dc.subject когнітивно-семіотичний uk_UA
dc.subject структурно-синтаксичний uk_UA
dc.subject синтаксичні конструкції uk_UA
dc.subject художній образ uk_UA
dc.subject етнокультурний символ uk_UA
dc.subject когнитивно-семиотический uk_UA
dc.subject структурно-синтаксический uk_UA
dc.subject синтаксические конструкции uk_UA
dc.subject художественный образ uk_UA
dc.subject этнокультурный смысл uk_UA
dc.title СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СИМВОЛІВ В АМЕРІНДІАНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ uk_UA
dc.title.alternative Синтаксические средства визуализации этнокультурных символов в америндской художественной прозе uk_UA
dc.title.alternative Syntactic means of visualizing the ethnocultural symbols in Amerindian prose uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет української й іноземної філології та журналістики
    Кафедра української філології та журналістики. Кафедра слов'янської філології та світової літератури імені проф. О. Мішукова. Кафедра англійської філології та прикладної лінгвістики. Кафедра aнглійської мови та методики її викладання. Кафедра німецької та романської філології

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account