DSpace Repository

Особливості управління персоналом закладів фізичної культури і спорту

Show simple item record

dc.contributor.author Чепель, І. П.
dc.date.accessioned 2021-02-04T11:35:40Z
dc.date.available 2021-02-04T11:35:40Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13461
dc.description Чепель, І. П. Особливості управління персоналом закладів фізичної культури і спорту = Features of personnel management of physical education and sports institutions : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / І. П. Чепель ; наук. керівник д.е.н., проф. Н. А. Тюхтенко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т бізнесу і права, Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування. – Херсон : ХДУ, 2020. – 46 с. uk_UA
dc.description.abstract Розвиток економіки нашої країни та її інтеграція у світове господарство вимагають впровадження та вітчизняними підприємствами системи управління персоналом. Актуальною стає проблема застосування системи управління персоналом у закладах фізичної культури і спорту. Тому питання, пов'язані з розробкою методологічного інструментарію організації ефективного управління персоналом, вимагають більш детального й глибокого дослідження. The development of our country's economy and its integration into the world economy require the introduction of personnel management systems by domestic enterprises. The problem of application of the personnel management system in institutions of physical culture and sports becomes actual. Therefore, issues related to the development of methodological tools for the organization of effective personnel management require more detailed and in-depth study. uk_UA
dc.subject персонал uk_UA
dc.subject управління персоналом uk_UA
dc.subject оцінка управління персоналом uk_UA
dc.subject процеси стимулювання персоналу uk_UA
dc.subject personnel uk_UA
dc.subject personnel management uk_UA
dc.subject evaluation of personnel management uk_UA
dc.subject processes of personnel incentives uk_UA
dc.title Особливості управління персоналом закладів фізичної культури і спорту uk_UA
dc.title.alternative Features of personnel management of physical education and sports institutions uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account