DSpace Repository

МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ НА СТОРІНКАХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Show simple item record

dc.contributor.author Сафонов, М. Е.
dc.date.accessioned 2021-01-15T18:13:38Z
dc.date.available 2021-01-15T18:13:38Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12923
dc.description Сафонов, М. Е. Мовні засоби вираження особистості на сторінках соціальних мереж = Linguistic Means of Personality Expression in Social Network : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / М. Е Сафонов ; наук. керівник : к.філол.н., доц. Н. В. Базилевич ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української й іноземної філології та журналістики, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 45 с. uk_UA
dc.description.abstract Тема кваліфікаційної роботи «Мовні засоби вираження особистості на сторінках соціальних мереж». Обсяг роботи становить 40 сторінок друкованого тексту. У роботі розглядаються лінгвостилістичні та когнітивні особливості англомовного тексту, що генерується користувачами соціальних мереж із англійськомовних країн. Було розглянуто синтаксичні та стилістичні особливості тексту, який генерують користувачі, досліджені експресивні засоби самовираження користувачів соціальних мереж. Висвітлені домінантні засоби створення позитивного іміджу, користувачами соціальних мереж. The theme of the qualification work is "Language means of self-expression on the pages of social networks". The volume of work is 40 pages of printed text. The paper considers the linguistic-stylistic and cognitive features of the English-language text generated by users of social networks from English-speaking countries. The syntactic and stylistic features of the text generated by users were considered, the expressive means of self-expression of users of social networks were investigated. The dominant means of creating a positive image by users of social networks are highlighted. uk_UA
dc.subject соціальні мережі uk_UA
dc.subject Facebook uk_UA
dc.subject інтернет uk_UA
dc.subject мовна особистість uk_UA
dc.subject віртуальна особистість uk_UA
dc.subject оновлення статусу uk_UA
dc.subject стилістичні особливості uk_UA
dc.subject синтаксичні особливості uk_UA
dc.subject когнітивні особливості uk_UA
dc.subject допис uk_UA
dc.subject social networks uk_UA
dc.subject Facebook uk_UA
dc.subject internet uk_UA
dc.subject language personality uk_UA
dc.subject virtual personality uk_UA
dc.subject status update uk_UA
dc.subject stylistic features uk_UA
dc.subject syntactic features uk_UA
dc.subject cognitive features uk_UA
dc.subject post uk_UA
dc.title МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ НА СТОРІНКАХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ uk_UA
dc.title.alternative LINGUISTIC MEANS OF PERSONALITY EXPRESSION IN SOCIAL NETWORK uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account