DSpace Repository

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ : АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Show simple item record

dc.contributor.author Шабуняєва, А. К.
dc.date.accessioned 2020-08-12T06:45:07Z
dc.date.available 2020-08-12T06:45:07Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11764
dc.description Шабуняєва, А. К. Внутрішньо переміщені особи : адміністративно-правовий статус, сучасний стан та перспективи розвитку = Internally displaced persons : administrative and legal status, current state and prospects of development : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. К. Шабуняєва ; наук. керівник к.ю.н., доцент І. М. Риженко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Історико-юридичний факультет, Кафедра адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності. – Херсон : ХДУ, 2020. - 59 с. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню адміністративно-правового забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні та обґрунтуванні напрямів щодо його вдосконалення, враховуючи зарубіжний досвід. В ході роботи було надано теоретико-правову характеристику адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб, проаналізовано особливості організаційно-правового забезпечення реалізації статусу внутрішньо переміщених осіб. Також було охарактеризовано проблеми, недоліки адміністративно-правового забезпечення реалізації статусу внутрішньо переміщених осіб та сформовано можливі шляхи його вдосконалення з урахуванням зарубіжного досвіду. The qualifying work is devoted research of administrative and legal support of the status internally displaced persons in Ukraine and substantiation of directions for its improvement, taking into account foreign experience. In the course of work was provided theoretical and legal characteristics administrative and legal status internally displaced persons. Also was characterized problems, shortcomings of administrative and legal support of realization are status internally displaced persons and possible ways of its improvement are formed taking into account foreign experience. uk_UA
dc.subject внутрішньо переміщені особи uk_UA
dc.subject адміністративно-правовий статус uk_UA
dc.subject реалізація статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні uk_UA
dc.subject іnternally displaced persons uk_UA
dc.subject administrative and legal status uk_UA
dc.subject realization status internally displaced persons in Ukraine uk_UA
dc.title ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ : АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ uk_UA
dc.title.alternative INTERNALLY DISPLACED PERSONS: ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS, CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account