DSpace Repository

РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Show simple item record

dc.contributor.author Булова, О. І.
dc.date.accessioned 2020-08-05T13:38:51Z
dc.date.available 2020-08-05T13:38:51Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/123456789/11649
dc.description Булова, О. І. Розвиток мовленнєвої діяльності учнів початкових класів на уроках англійської мови = The Development of Primary School Pupils Speech Activity at the English Lessons : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / О. І. Булова ; наук. керівник к.філол.н., доцент І. В. Валуєва ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Педагогічний ф-т, Кафедра філології. – Херсон : ХДУ, 2020. – 56 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі було розкрито сутність поняття мовленнєва діяльність, охарактеризовано говоріння як вид мовленнєвої діяльності, обгрунтовано умови успішності формування мовленнєвої діяльності навчального процесу, а також було досліджено розвиток мовленнєвої компетенції учнів початкової школи на уроках англійської мови. У ході дослідження було зроблено висновки, що для того, щоб говоріння на англійській мові було ефективним і сприяло розвитку мовленнєвої діяльності учнів, необхідно враховувати пізнавальні потреби, вікові та індивідуально-психологічні особливості дітей (а для цього слід різноманітити навчальні матеріали: тексти та завдання до них); включити школярів в активну творчу діяльність шляхом застосування активних методів навчання, та збільшувати мотивацію вивчення іноземної мови. The paper revealed the essence of the concept of speech activity, characterized speech as a type of speech activity, substantiated the conditions for successful formation of speech activity of the educational process, and investigated the development of speech competence of primary school students in English lessons. The study concluded that in order for English speaking to be effective and contribute to the development of students' speech activity, it is necessary to take into account the cognitive needs, age and individual psychological characteristics of children (and to diversify educational materials: texts and tasks) ; to involve students in active creative activities through the use of active teaching methods, and to increase the motivation to learn a foreign language. uk_UA
dc.subject мовлення uk_UA
dc.subject діалогічне мовлення uk_UA
dc.subject монологічне мовлення uk_UA
dc.subject говоріння uk_UA
dc.subject розвиток мовлення uk_UA
dc.subject speech uk_UA
dc.subject dialogic speech uk_UA
dc.subject monologue speech uk_UA
dc.subject speaking uk_UA
dc.subject speech development uk_UA
dc.title РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ uk_UA
dc.title.alternative THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL PUPILS SPEECH ACTIVITY AT THE ENLISH LESSONS uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account