DSpace Repository

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Show simple item record

dc.contributor.author Трегуб, О. Ю.
dc.date.accessioned 2020-08-05T13:15:01Z
dc.date.available 2020-08-05T13:15:01Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/123456789/11647
dc.description Трегуб, О. Ю. Дидактичні ігри на уроках англійської мови в початковій школі = The Usage of Didactic Games while Studying the English Language at Primary School : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / О. Ю.Трегуб ; наук. керівник к.філол.н., доцент І. В. Валуєва ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Педагогічний ф-т, Кафедра філології. - Херсон : ХДУ, 2020. - 63 с. uk_UA
dc.description.abstract Метою роботи є вивчення теоретичних і практичних аспектів використання ігор, формування у дітей іншомовної комунікативної компетентності, структурні компоненти готовності до формування іншомовних навичок говоріння. Кваліфікаційна робота містить такі розділи: теоретичні засади дидактичних ігор на уроках іноземної мови, навчання англійської мови в початковій школі в межах реалізації концепції «нова українська школа». У результаті дослідження зроблено висновки щодо позитивного впливу на якість навичок та вмінь іншомовного спілкування дітей молодшого шкільного віку завдяки використанню, дидактичних ігор і ігрових вправ під час формування вмінь монологічного та діалогічного мовлення та їх систематичний процес навчання. The aim of the work is to study the theoretical and practical aspects of the use of games, the formation of children's foreign language communicative competence, structural components of readiness to form foreign language speaking skills. Qualification work contains the following sections: theoretical principles of didactic games in foreign language lessons, teaching English in primary school within the implementation of the concept of "new Ukrainian school". The study concludes on the positive impact on the quality of skills and communication skills of children of primary school age through the use of didactic games and game exercises during the formation of monologue and dialogic speech skills and their systematic learning process. uk_UA
dc.title ДИДАКТИЧНІ ІГРИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ uk_UA
dc.title.alternative THE USAGE OF DIDACTIC GAMES WHILE STUDYING THE ENGLISH LANGUAGE AT PRIMARY SCHOOL uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account