DSpace Repository

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ НА РУХ

Show simple item record

dc.contributor.author Отрода, В. В.
dc.date.accessioned 2020-08-05T12:39:06Z
dc.date.available 2020-08-05T12:39:06Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11644
dc.description Отрода, В. В. Формування в учнів початкових класів умінь розв’язувати математичні задачі на рух = Formation of primary school students' ability to solve mathematical problem sinmotion : кваліфікаційна робота ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. В. Отрода ; наук. керівник к.п.н., доцент Н. В. Ільїна ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Педагогічний ф-т, Кафедра природничо-математичних дисциплін і логопедії. – Херсон : ХДУ, 2020. – 76 с. uk_UA
dc.description.abstract Метою дослідження є узагальнення системи роботи вчителя щодо формування вмінь учнів розв’язувати складені задачі на рух. У кваліфікаційній роботі розкрито науково-теоретичні засади вивчення проблеми формування в учнів початкових класів вмінь розв’язувати задачі на рух, з’ясовано стан досліджуваної проблеми у практиці роботи початкової школи, висвітлено методичні підходи до формування вмінь розв’язувати задачі на рух та підібрано цікаві задачі на рух, які активізували та заохотили дітей до їхнього розв’язання. Згідно до завдань сформульовано висновки. The purpose of the study is to generalize the system of the teacher's work on the formation of students' skills for solving complex problems on the road. The qualifying work reveals the scientific and theoretical principles of studying the problem of developing skills of primary school students to solve problems on the move, clarifies the state of the problem in primary school practice, covers methodological approaches to the formation of skills to solve problems with movement and selected interesting motor tasks. which activated and encouraged children to solve them. Conclusions are formulated in accordance with the tasks. uk_UA
dc.subject початковІ класи uk_UA
dc.subject задачі на рух uk_UA
dc.subject вміння розв’язувати задачі uk_UA
dc.subject іnitial classes uk_UA
dc.subject tasks on the movement uk_UA
dc.subject аbility rozv "task yazuvat uk_UA
dc.title ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ НА РУХ uk_UA
dc.title.alternative FORMATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS' ABILITY TO SOLVE MATHEMATICAL PROBLEM SINMOTION uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account