DSpace Repository

ФОРМУВАННЯ ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ

Show simple item record

dc.contributor.author Митрофанова, Є. М.
dc.date.accessioned 2020-08-04T11:03:37Z
dc.date.available 2020-08-04T11:03:37Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11614
dc.description Митрофанова, Є. М. Формування доброзичливості старших дошкільників засобами української народної пісні = Formation of friendliness of senior preschoolers by means of Ukrainian folk songs: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Є. М. Митрофанова ; наук. керівник к.пед.н., доцент А. В. Горлова ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Педагогічний ф-т, Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти. – Херсон : ХДУ, 2020. – 67 с. uk_UA
dc.description.abstract Дипломна робота викладена на 67 сторінках, вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Об'єктом розгляду є процес виховання доброзичливості старших дошкільників. Предметом роботи є українська народна пісня як засіб виховання доброзичливості старших дошкільників. Метою роботи є наукове обґрунтування і експериментальна перевірка педагогічних умов для виховання доброзичливості старших дошкільників засобами української народної пісні. У першому розділі представлено теоретичний аспект формування доброзичливості старших дошкільників засобами української народної пісні. У другому розділі – організаційно-педагогічні умови формування доброзичливості засобами української народної пісні. За результатами роботи зроблено висновки та пропозиції щодо виховання доброзичливості старших дошкільників засобами української народної пісні. Thesis is set out on 67 pages, it consists of an introduction, two chapters, conclusions, list of references and appendices. The object of consideration is the process of educating the friendliness of older preschoolers. The subject of the work is Ukrainian folk song as a means of educating the friendliness of older preschoolers. The purpose of the work is a scientific substantiation and experimental verification of pedagogical conditions for educating the friendliness of senior preschoolers by means of Ukrainian folk songs. The first section presents the theoretical aspect of the formation of friendliness of senior preschoolers by means of Ukrainian folk songs. In the second section - organizational and pedagogical conditions for the formation of friendliness by means of Ukrainian folk songs. Based on the results of the work, conclusions and proposals were made regarding the education of the friendliness of senior preschoolers by means of Ukrainian folk songs. uk_UA
dc.subject виховання доброзичливості старших дошкільників uk_UA
dc.subject гуманність uk_UA
dc.subject моральне виховання uk_UA
dc.subject українська народна пісня uk_UA
dc.subject education of friendliness of senior preschoolers uk_UA
dc.subject humanity uk_UA
dc.subject moral education uk_UA
dc.subject Ukrainian folk song uk_UA
dc.title ФОРМУВАННЯ ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ uk_UA
dc.title.alternative FORMATION OF FRIENDLINESS OF SENIOR PRESCHOOLERS BY MEANS OF UKRAINIAN FOLK SONGS uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account