DSpace Repository

РОЛЬ ВКАЗІВНИХ СЛІВ В АКТУАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЙ ЧАСУ І ПРОСТОРУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ

Show simple item record

dc.contributor.author Сидоренко, Р. О.
dc.date.accessioned 2020-07-28T13:02:43Z
dc.date.available 2020-07-28T13:02:43Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11588
dc.description Сидоренко, Р. О. Роль вказівних слів в актуалізації категорій часу і простору в американському поетичному мовленні = The role of demonstrative words in the actualization of time and space categories in american poetry : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Р. О. Сидоренко ; наук. керівник д.б.н., доцент Н. В. Поторій ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т іноземної філології, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 55 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі розглядаються функції і статус вказівних слів як дейктичних маркерів в англійській мові, особливості категорій часу і простору у різних наукових парадигмах, а також приклади актуалізації художнього простору і часу через вживання займенникових прислівникових одиниць у темпоральній і просторовій структурі поетичного тексту. The thesis deals with the identification of the functions and status of demonstrative words as deictic markers in the English language, the peculiarities of categories of time and space in different scientific paradigms, as well as the examples of actualization of artistic space and time through the use of pronouns and adverb in temporal and spatial structure of poetic text uk_UA
dc.subject дейксис uk_UA
dc.subject простір uk_UA
dc.subject час uk_UA
dc.subject займенник uk_UA
dc.subject прислівник uk_UA
dc.subject deixis uk_UA
dc.subject space uk_UA
dc.subject time uk_UA
dc.subject pronoun uk_UA
dc.subject adverb uk_UA
dc.title РОЛЬ ВКАЗІВНИХ СЛІВ В АКТУАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЙ ЧАСУ І ПРОСТОРУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ uk_UA
dc.title.alternative THE ROLE OF DEMONSTRATIVE WORDS IN THE ACTUALIZATION OF TIME AND SPACE CATEGORIES IN AMERICAN POETRY uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account