DSpace Repository

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ Й ПРОВЕДЕННЯ НОВАЦІЙНИХ УРОКІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Show simple item record

dc.contributor.author Куріленко, Р. С.
dc.date.accessioned 2020-07-28T12:28:00Z
dc.date.available 2020-07-28T12:28:00Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11581
dc.description Куріленко, Р. С. Методика підготовки й проведення новаційних уроків з англійської мови = The methodic of preparation and realization of non-standard English lessons : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Р. С. Куріленко ; наук. керівник к.ф.н., доцент О. А. Москвичева ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т іноземної філології, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 74 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі розглядаються новаційні методики викладання англійської мови у школі, актуальні проблеми навчання іноземної мови в загальноосвітніх школах, методи використання інтернету у ході викладання англійської мови, а також виявлення ролі сучасних комп'ютерних технологій при викладанні англійської мови, видів вправ та основних методик, задіяних у процесі викладання англійської мови із залученням новаційних технологій та шляхи інтеграції сучасних інтенсивних методів на уроках англійської мови. The paper considers innovative methods of teaching English at school, current issues of foreign language teaching in secondary schools, methods of using the Internet in teaching English, as well as identifying the role of modern computer technology in teaching English, types of exercises and basic techniques involved in the process of teaching English with the involvement of innovative technologies and ways to integrate modern intensive methods in English lessons. uk_UA
dc.subject Інноваційні методики викладання іноземної мови uk_UA
dc.subject Комунікативна методика uk_UA
dc.subject Проектна методика uk_UA
dc.subject Інтенсивна методика uk_UA
dc.subject Проблемна методика uk_UA
dc.subject Innovative methods of teaching a foreign language uk_UA
dc.subject Communicative methods uk_UA
dc.subject Project methods uk_UA
dc.subject Intensive methods uk_UA
dc.subject Problem methods uk_UA
dc.title МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ Й ПРОВЕДЕННЯ НОВАЦІЙНИХ УРОКІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ uk_UA
dc.title.alternative THE METHODIC OF PREPARATION AND REALIZATION OF NON-STANDARD ENGLISH LESSONS uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account