DSpace Repository

ПЕРСОНАЖНЕ МОВЛЕННЯ В БРИТАНСЬКИХ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Show simple item record

dc.contributor.author Кожа, А.- М. І.
dc.date.accessioned 2020-07-28T12:03:56Z
dc.date.available 2020-07-28T12:03:56Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11576
dc.description Кожа, А.- М. І. Персонажне мовлення в британських драматичних творах початку ХХІ століття: соціолінгвістичний аспект = Personage Speech in British Drama of the Beginning of the 21st Century: Sociolinguistic Aspect : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А.- М. І. Кожа ; наук. керівник к.ф.н., доцент А. В. Лебедєва; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т іноземної філології, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 52 с. uk_UA
dc.description.abstract Роботу присвячено дослідженню мовлення персонажів сучасної британської драми у соціолінгвістичному аспекті. Однією з основних характеристик художнього тексту є його абсолютний антропоцентричний характер, що полягає в тому, що в будь-якому художньому творі основним предметом зображення є людина, а саме, персонаж. Особливості в мовленні персонажів розглядаються в роботі як знаки реально існуючого мовлення сучасних англійців. The work is devoted to the study of personage speech of modern British drama in the sociolinguistic aspect. One of the main characteristics of a literary text is its absolute anthropocentric character, which is that in any work of art the main subject of the image is a person, namely, a personage. Peculiarities in the personage speech are considered in the work as signs of the really existing speech of modern Englishmen. uk_UA
dc.subject драматичний твір uk_UA
dc.subject персонажне мовлення uk_UA
dc.subject соціолінгвістичний аспект uk_UA
dc.subject drama uk_UA
dc.subject personage speech uk_UA
dc.subject sociolinguistic aspect uk_UA
dc.title ПЕРСОНАЖНЕ МОВЛЕННЯ В БРИТАНСЬКИХ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ uk_UA
dc.title.alternative PERSONAGE SPEECH IN BRITISH DRAMA OF THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY: SOCIOLINGUISTIC ASPECT uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account