DSpace Repository

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Show simple item record

dc.contributor.author Чихун, Г. С.
dc.date.accessioned 2020-07-28T09:59:22Z
dc.date.available 2020-07-28T09:59:22Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11571
dc.description Чихун, Г. С. Формування лексичної компетенції учнів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови = The formation of lexical competence of pupils of foreign language specialized schools : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Г. С. Чихун ; наук. керівник д.ф.н., професор Л. І. Бєлєхова ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т іноземної філології, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 50 с. uk_UA
dc.description.abstract Робота присвячена дослідженню лексичної компетентності учнів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Мета дослідження - визначити методичні основи формування англійськомовної лексичної компетентності учнів спеціалізованих шкіл та розробити відповідну систему вправ для формування означеного утворення. Об’єкт дослідження - процес іншомовної підготовки учнів спеціалізованих шкіл с поглибленим вивченням іноземної мови. Предметом дослідження є методичні основи формування англійськомовної лексичної компетентності учнів спеціалізованих шкіл та відповідна система вправ. У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти формування англійськомовної компетентності учнів спеціалізованих шкіл. У другому розділі розроблена система вправ на формування англійськомовної лексичної компетентності учнів спеціалізованих шкіл с поглибленим вивченням іноземної мови. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. The work is devoted to the research of lexical competence of pupils of foreign language specialized schools. The purpose of the research is to determine the methodological basis for the formation of English lexical competence of pupils of foreign language specialized schools and to develop an appropriate system of exercises for the formation of this education. The object of research is the process of foreign language training of pupils of foreign language specialized schools. The subject of the research is the methodical bases of formation of lexical competence of pupils of foreign language specialized schools and the corresponding system of exercises. The first chapter considers the theoretical aspects of the formation of English-language competence of pupils of specialized schools. The second chapter develops a system of exercises for the formation of lexical competence of pupils of foreign language specialized schools. Thesis consists of an introduction, two chapters, conclusions, list of references. uk_UA
dc.subject лексична компетенція uk_UA
dc.subject комунікативна діяльність uk_UA
dc.subject методичні принципи uk_UA
dc.subject система вправ uk_UA
dc.subject lexical competence uk_UA
dc.subject communicative activity uk_UA
dc.subject methodical principles uk_UA
dc.subject system of exercises uk_UA
dc.title ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ uk_UA
dc.title.alternative THE FORMATION OF LEXICAL COMPETENCE OF PUPILS OF FOREIGN LANGUAGE SPECIALIZED SCHOOLS uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account