DSpace Repository

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Тарадименко, А. Л.
dc.date.accessioned 2020-07-28T06:32:54Z
dc.date.available 2020-07-28T06:32:54Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11550
dc.description Тарадименко, А. Л. Використання творчих завдань для розвитку комунікативних здібностей учнів = The use of creative tasks for the development of communicative skills of pupils : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / А. Л. Тарадименко ; наук. керівник к. філол. н., доцент Н. В. Базилевич ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т іноземної філології, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 57 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі представлено погляди науковців щодо поняття «комунікативні здібності» та «творчі завдання». Розглянуто педагогічні умови й методи формування комунікативних здібностей учнів на уроках англійської мови. Досліджено особливості використання творчих завдань для розвитку комунікативних здібностей. Зазначено вимоги та принципи організації творчих завдань. Розроблено зразки вправ для формування в учнів комунікативних здібностей. The work presents the scientists’ views on the concepts of «communicative skills» and «creative tasks». Pedagogical terms and methods of formation of communicative skills during English lessons are examined. Peculiarities of using creative tasks for development of communication skills are investigated. The emphasis is made on the requirements and principles of creative tasks arrangement. The examples of exercises for developing of pupils’ communicative skills have been created. uk_UA
dc.subject комунікація uk_UA
dc.subject комунікативна компетенція uk_UA
dc.subject комунікативні здібності uk_UA
dc.subject педагогічні умови uk_UA
dc.subject творчі завдання uk_UA
dc.subject методи навчання uk_UA
dc.subject рольові ігри uk_UA
dc.subject інтерв’ю uk_UA
dc.subject communication uk_UA
dc.subject communicative competence uk_UA
dc.subject communicative skills uk_UA
dc.subject pedagogical terms uk_UA
dc.subject creative tasks uk_UA
dc.subject methods of teaching uk_UA
dc.subject role-playing games uk_UA
dc.subject interviews uk_UA
dc.title ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ uk_UA
dc.title.alternative THE USE OF CREATIVE TASKS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS OF PUPILS uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account