DSpace Repository

ВЕРБАЛІЗОВАНІ РЕАЛІЇ МУЗИЧНОГО ДИСКУРСУ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ТА ЇХ ВІДТВОРЮВАННЯ У ПЕРЕКЛАДІ

Show simple item record

dc.contributor.author Луценко, Д. О.
dc.date.accessioned 2020-07-23T13:26:58Z
dc.date.available 2020-07-23T13:26:58Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11445
dc.description Луценко, Д. О. Вербалізовані реалії музичного дискурсу в художньому тексті та їх відтворювання у перекладі = Verbalized realiа of musical discourse in fiction and their reproduction in translation : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Д. О. Луценко ; наук. керівник канд. філол. н, доцент Л. В. Короткова ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т іноземної філології, кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики. – Херсон : ХДУ, 2020. – 42 с. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота зорієнтована на висвітлення перекладу реалій в музичних текстах: сутності поняття «реалія», аналізу визначення реалій за формою та змістом, наукових підходів до вивчення реалій та їх відтворення. У роботі розглядаються способи і прийоми перекладу реалій: дано визначення, загальні ознаки та класифікації реалій, описано особливості та труднощі процесу відтворення реалій в музичних творах українською мовою з англійської. The qualifying paper is focused on covering the translation of realia in musical texts: the essence of the concept of "realia", analysis of the definition of realia in form and content, scientific approaches to the study of realia and their reproduction. The paper considers methods and techniques of translation of realia: the definition, general features and classifications of realia are given, features and difficulties of the process of reproduction of realia in musical works from English into Ukrainian are described. uk_UA
dc.subject переклад uk_UA
dc.subject термін uk_UA
dc.subject лінгвістика uk_UA
dc.subject художній переклад uk_UA
dc.subject реалії uk_UA
dc.subject музичний текст uk_UA
dc.subject вербалізовані реалії uk_UA
dc.subject translation uk_UA
dc.subject term uk_UA
dc.subject linguistics uk_UA
dc.subject literary translation uk_UA
dc.subject realia uk_UA
dc.subject musical text uk_UA
dc.subject verbalized realia uk_UA
dc.title ВЕРБАЛІЗОВАНІ РЕАЛІЇ МУЗИЧНОГО ДИСКУРСУ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ТА ЇХ ВІДТВОРЮВАННЯ У ПЕРЕКЛАДІ uk_UA
dc.title.alternative VERBALIZED REALIА OF MUSICAL DISCOURSE IN FICTION AND THEIR REPRODUCTION IN TRANSLATION uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account