DSpace Repository

ЗАГОЛОВОК ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕКЛАДІВ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ МАСМЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)

Show simple item record

dc.contributor.author Банніков, Д. О.
dc.date.accessioned 2020-07-23T11:51:09Z
dc.date.available 2020-07-23T11:51:09Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11433
dc.description Банніков, Д. О. Заголовок як об’єкт перекладу (на прикладі перекладів англійськомовних масмедійних текстів українською мовою) = Title as an object of translation (the case-study of translation of English-language mass mediatexts into Ukrainian) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Д. О. Банніков ; наук. керівник – канд. філол. н., доц. М. О. Акішина ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т іноземної філології, Кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики. – Херсон : ХДУ, 2020. – 51 с. uk_UA
dc.description.abstract Робота присвячена актуальній проблемі визначення ролі заголовка англійськомовного масмедійного тексту та способам його перекладу. У роботі було розглянуто заголовок як особливий вид мовленнєвої комунікації, а також визначено трансформації, які використовуються при перекладі заголовка з англійської мови на українську. The project deals with a topical problem of determining the role of the title of English-language mass mediatext and ways of its translation. The project considers the title as a special type of speech communication and determines transformations used to translate the title into Ukrainian. Ключові слова: переклад, масмедійний текст, заголовок, лексичні та граматичні заміни translation, mass mediatext, title, lexical and grammatical substitutions. uk_UA
dc.subject переклад uk_UA
dc.subject масмедійний текст uk_UA
dc.subject заголовок uk_UA
dc.subject лексичні та граматичні заміни uk_UA
dc.subject translation uk_UA
dc.subject mass mediatext uk_UA
dc.subject title uk_UA
dc.subject lexical and grammatical substitutions uk_UA
dc.title ЗАГОЛОВОК ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕКЛАДІВ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ МАСМЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) uk_UA
dc.title.alternative TITLE AS AN OBJECT OF TRANSLATION (THE CASE-STUDY OF TRANSLATION OF ENGLISH-LANGUAGE MASS MEDIATEXTS INTO UKRAINIAN) uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account