DSpace Repository

MICROSOFT CLOUD SERVICES IN DISTANCE LEARNING SYSTEM “KHERSON VIRTUAL UNIVERSITY”

Show simple item record

dc.contributor.author Kravtsov, H. M.
dc.contributor.author Chemisova, I. O.
dc.contributor.author Кравцов, Г. М.
dc.contributor.author Чемісова, І. О.
dc.contributor.author Кравцов, Г. М.
dc.contributor.author Чемисова, И. А.
dc.date.accessioned 2015-10-07T12:18:49Z
dc.date.available 2015-10-07T12:18:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/910
dc.description Кравцов, Г. ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ MICROSOFT В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ «ХЕРСОНСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» / Г. Кравцов, И. Чемисова // Информационные технологии в образовании. - 2014. - № 20. - С. 53-65. uk_UA
dc.description.abstract E-learning with using spreadsheets requires the implementation of Excel-documents into the distance learning system. Simple and convenient solution of the problem of Excel-documents implementation is the use of cloud services. Using cloud services, you can access to information resources of any level and any type with division of the rights of various groups of users to resources, using only an Internet connection and a Web browser. Subject of research is the Microsoft cloud services. The purpose of research is development and implementation of software module «ExcelReader» to use Excel spreadsheets on the Web pages of distance learning systems. In this paper we solve the following tasks: 1) analyze the known software solutions to display Excel-documents in the WEB-based applications; 2) select an efficient software technology of processing Excel-documents; 3) design the access system and use of Web services of processing Excel-documents in distance learning system; 4) develop software module «ExcelReader» for correct display and edit Excel-documents on Web pages in distance learning; 5) implement software module «ExcelReader» in the distance learning system “Kherson Virtual University”. Processes of creating, editing and implementation of MS Office documents into electronic resources of distance learning systems were modeled. In particular, the software module «ExcelReader» for usage Excel spreadsheets on Web pages of distance learning system “Kherson Virtual University” using "cloud" service Excel Web App from Microsoft was developed and implemented in the educational process. Дистанційне навчання з використанням електронних таблиць потребує впровадження Excel-документів в систему дистанційного навчання (СДН). Простим та зручним рішенням задачі впровадження Excel-документів в електронні навчальні ресурси систем дистанційного навчання є використання «хмарних» сервісів. За допомогою «хмарних» сервісів можливо отримати доступ до інформаційних ресурсів відповідного типу, з розподілом прав доступу різних груп користувачів по відношенню до ресурсів, використовуючи тільки підключення до мережі Інтернет та веб- браузер. Предметом дослідження є «хмарні» сервіси Microsoft. Мета дослідження – розробка та впровадження програмного модуля «ExcelReader» для використання електронних таблиць Excel на веб-сторінках СДН. В роботі розв’язані наступні задачі: – провести аналіз відомих програмних рішень використання Excel-документів у web- орієнтованих додатках та платформах навчання; – визначити ефективну технологію програмної обробки Excel-документів; – спроектувати систему доступу та використання веб-сервісів обробки Excel-документів в СДН; – розробити програмний модуль «ExcelReader» для коректного відображення та редагування Excel-документів на web-сторінках СДН; – впровадити програмний модуль «ExcelReader» в СДН «Херсонський віртуальний університет». Змодельовані процеси створення, редагування та впровадження документів MS Office в електронні навчальні ресурси систем дистанційного навчання. Зокрема, розроблено і впроваджено в навчальний процес програмний модуль “ExcelReader” для використання електронних таблиць Excel на веб-сторінках системи дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет» з використанням «хмарного» сервісу Excel Web App від Microsoft. Дистанционное обучение с использованием электронных таблиц требует внедрения Excel-документов в систему дистанционного обучения (СДО). Простым и удобным решением задачи внедрения Excel-документов в электронные образовательные ресурсы систем дистанционного обучения является использование «облачных» сервисов. С помощью «облачных» сервисов можно получить доступ к информационным ресурсам различных типов, с разделением прав доступа групп пользователей по отношению к ресурсам, используя только подключение к сети Интернет и веб-браузер. Предметом исследования являются «облачные» сервисы Microsoft. Цель исследования – разработка и внедрение программного модуля «ExcelReader» для использования электронных таблиц Excel на веб-страницах СДО. В работе решены следующие задачи: – провести анализ известных программных решений отображения Excel-документов в WEB-ориентированных приложениях и платформах обучения; – выбрать эффективную технологию программной обработки Excel-документов; – спроектировать систему доступа и использования веб-сервисов обработки Excel- документов в СДО; – разработать программный модуль «ExcelReader» для корректного отображения и редактирования Excel-документов на web-страницах в системах дистанционного обучения; – внедрить программный модуль «ExcelReader» в СДО «Херсонский виртуальный университет».Смоделированы процессы создания, редактирования и внедрения документов MS Office в электронные ресурсы систем дистанционного обучения. В частности, разработан и внедрен в учебный процесс программный модуль “ExcelReader” для использования электронных таблиц Excel в веб-страницах системы дистанционного обучения «Херсонский виртуальный университет» с использованием «облачного» сервиса Excel Web App от Microsoft. uk_UA
dc.subject E-learning uk_UA
dc.subject iCloud services uk_UA
dc.subject Excel uk_UA
dc.subject embedding uk_UA
dc.subject distance learning uk_UA
dc.subject Kherson Virtual University uk_UA
dc.subject infrastructure uk_UA
dc.subject хмарні технології uk_UA
dc.subject хмарні сервіси uk_UA
dc.subject дистанційне навчання uk_UA
dc.subject система дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний Університет» uk_UA
dc.subject облачные технологии uk_UA
dc.subject облачные сервисы uk_UA
dc.subject дистанционное обучение uk_UA
dc.subject система дистанционного обучения «Херсонский Виртуальный Университет» uk_UA
dc.title MICROSOFT CLOUD SERVICES IN DISTANCE LEARNING SYSTEM “KHERSON VIRTUAL UNIVERSITY” uk_UA
dc.title.alternative ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ MICROSOFT В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ «ХЕРСОНСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» uk_UA
dc.title.alternative ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ MICROSOFT В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ «ХЕРСОНСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account