DSpace Repository

CLOUD TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT AND EDUCATIONAL PROCESS OF UKRAINIAN TECHNICAL UNIVERSITIES

Show simple item record

dc.contributor.author Tryus, Y.
dc.contributor.author Kachala, T.
dc.contributor.author Триус, Ю. В.
dc.contributor.author Качала, Т. М.
dc.date.accessioned 2015-09-25T12:19:39Z
dc.date.available 2015-09-25T12:19:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/848
dc.description Tryus, Y. CLOUD TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT AND EDUCATIONAL PROCESS OF UKRAINIAN TECHNICAL UNIVERSITIES / Y. Tryus, T. Kachala // Informational Technologies in Education. - 2014. - № 19. - P. 22-33. uk_UA
dc.description.abstract This study analyzes opportunities for using cloud technologies in higher education in Ukraine. On the basis of principles of the system approach, it examines the main task of cloud technologies, strategic and tactical goals of cloud computing at the technical universities, as well as problems that arise in their implementation in the educational process. The paper discusses the main trends in the use of cloud technologies in higher technical education, analyzes cloud services used by leading technical universities in Ukraine in management and learning. The typical structure of a Technical University is considered with public, private, and hybrid clouds. The experience of Cherkasy State Technological University in the use of cloud technologies at management and learning is presented. Considerations are particularly given to distance support, mobile, and blending learning, virtualization mechanism to support the students learning at natural, mathematical sciences and engineering through the utilization of individual desktops. Це дослідження аналізує можливості використання хмарних технологій у сфері вищої освіти в Україні. На основі принципів системного підходу, перевіряється головне завдання хмарних технологій, стратегічних і тактичних цілей хмарних обчислень в технічних університетах, а також проблем, що виникають у процесі їх реалізації в навчальному процесі. У статті обговорюються основні тенденції використання хмарних технологій у вищій технічній освіті, аналізуються хмарні сервіси, використовувані провідними технічними вузами України для управління та навчання. Типова структура технічного університету складається з державних, приватних, і гібридних хмар. Представлено досвід Черкаського державного технологічного університету в галузі використання хмарних технологій в управлінні та навчання. Детально розглянуто дистанційну підтримку, мобільне, і змішане навчання, механізми віртуалізації для підтримки навчання студентів природних, математичних і технічних наук за рахунок використання індивідуальних робочих місць. Это исследование анализирует возможности использования облачных технологий в сфере высшего образования в Украине. На основе принципов системного подхода, проверяетcя главнач задача облачных технологий, стратегических и тактических целей облачных вычислений в технических университетах, а также проблем, возникающих в процессе их реализации в учебном процессе. В статье обсуждаются основные тенденции использования облачных технологий в высшем техническом образовании, анализируются облачные сервисы, используемые ведущими техническими вузами Украины для управления и обучения. Типичная структура технического университета состоит из государственных, частных, и гибридных облаков. Представлено опыт Черкасского государственного технологического университета в области использования облачных технологий в управлении и обучения. Детально рассмотрено дистанционную поддержку, мобильное, и смешанное обучение, механизм виртуализации для поддержки обучения студентов естественным, математическим и техническим наукам за счет использования индивидуальных рабочих столов. uk_UA
dc.subject Cloud technologies uk_UA
dc.subject Higher technical education uk_UA
dc.subject e-learning uk_UA
dc.subject Хмарні технології uk_UA
dc.subject вища технічна освіта uk_UA
dc.subject електронне навчання uk_UA
dc.subject Облачные технологии uk_UA
dc.subject высшее техническое образование uk_UA
dc.subject электронное обучение uk_UA
dc.title CLOUD TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT AND EDUCATIONAL PROCESS OF UKRAINIAN TECHNICAL UNIVERSITIES uk_UA
dc.title.alternative ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ І НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ uk_UA
dc.title.alternative ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ И УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account