DSpace Repository

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ТРЕНЕРІВ З ЙОГИ

Show simple item record

dc.contributor.author Шалар, О. Г.
dc.contributor.author Гузар, В. М.
dc.contributor.author Левченко, Г. В.
dc.contributor.author Shalar, О.
dc.contributor.author Guzar, V.
dc.contributor.author Levchenko, G.
dc.date.accessioned 2019-02-13T06:53:28Z
dc.date.available 2019-02-13T06:53:28Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8327
dc.description Шалар, О. Г. Особливості психофізіологічних функцій та вольової саморегуляції тренерів з йоги [Текст] / О. Г. Шалар, В. М. Гузар, Г. В. Левченко // XVIII Всеукр. наук.-практ. конф. «Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини» : зб. наук. праць / під ред. С. В. Гетманцева. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2018. – Вип. 18. – С. 86-90. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуті особливості прояву нервової системи та вольових якостей тренерів з йоги. Вважається, що успішність професійної діяльності тренерів з йоги забезпечують такі особливості нервової системи як сила, рухливість і врівноваженість нервових процесів. Для них характерний спокій, впевненість у собі, стійкість намірів, реалістичність поглядів, розвинене почуття власного обов'язку. The article describes the features of the manifestation of the nervous system and the volitional qualities of yoga trainers. It is believed that the success of the professional activities of yoga trainers provide such features of the nervous system as strength, mobility and balance of the nervous processes. They are characterized by calmness, self-confidence, stability of intentions, realistic views, a developed sense of duty. uk_UA
dc.subject йога uk_UA
dc.subject тренер uk_UA
dc.subject нервові процеси uk_UA
dc.subject вольові якості uk_UA
dc.subject саморегуляція uk_UA
dc.subject настирливість uk_UA
dc.subject самоконтроль uk_UA
dc.subject yoga uk_UA
dc.subject trainer uk_UA
dc.subject nervous processes uk_UA
dc.subject volitional qualities uk_UA
dc.subject self-regulation uk_UA
dc.subject perseverance uk_UA
dc.subject self-control uk_UA
dc.title ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ТРЕНЕРІВ З ЙОГИ uk_UA
dc.title.alternative FEATURES OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS AND VOLITIONAL SELFREGULATION OF YOGA TRAINERS uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account