DSpace Repository

СУЧАСНІ ВІЗІЇ ПРИЧИН ПОЯВИ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Show simple item record

dc.contributor.author Водотика, С. Г.
dc.contributor.author Савенок, Л. А.
dc.contributor.author Водотыка, С. Г
dc.contributor.author Vodotyka, S. G.
dc.contributor.author Savenok, L. А.
dc.date.accessioned 2019-02-06T07:54:27Z
dc.date.available 2019-02-06T07:54:27Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8230
dc.description Водотика, С. Г. СУЧАСНІ ВІЗІЇ ПРИЧИН ПОЯВИ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ / С. Г. Водотика, Л. А. Савенок // Чорноморський літопис : науковий журнал. - Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2014. - Вип. 10. - С. 113-119. uk_UA
dc.description.abstract Проаналізовано сучасні погляди українських істориків та правознавців на дискусійне питання щодо причин запровадження магдебурзького права в Україні. З’ясовано, що реконструювати об’єктивні причини запровадження магдебурзького права в Україні доцільно в межах цивілізаційного дискурсу. Порівняльно-правовий аналіз дозволяє стверджувати, що магдебурзьке право у значній мірі відповідало українським соціально-правовим реаліям. Застосування принципів теорії модернізації свідчить, що етапи модернізації кореспондуються з хвилями розповсюдження магдебурзького права. Водночас головний евристичний потенціал з’ясування причин запровадження магдебурзького права полягає у входженні України в європейську цивілізацію, передусім в часи Речі Посполитої. Проанализированы современные взгляды украинских историков и правоведов на дискуссионный вопрос относительно причин распространения магдебургского права в Украине. Выяснено, что реконструкция объективных причин внедрения магдебурии в Украине возможна в контексте цивилизационного дискурса. Сравнительно-правовой анализ позволяет утверждать, что магдебургское право в значительной мере соответствовало украинским социально-правовым реалиям. Использование принципов теории модернизации свидетельствует, что этапы модернизации в Украине корреспондируются с волнами распространения магдебургского права. Но главный эвристический потенциал выяснения причин внедрения магдебургского права состоит в принадлежности Украины к европейской цивилизации, прежде всего в период Речи Посполитой. Author analyzed the Ukrainian historians’ current views and legal discussion on the question concerning the causes of the spread of Magdeburg law in Ukraine. It was found out that the reconstruction of objective reasons for the introduction Magdeburg status in Ukraine is possible in the context of civilized discourse. Comparative legal analysis suggests that the Magdeburg Law is largely in line with Ukrainian social and legal realities. Using the principles of modernization theory suggests that the stages of modernization in Ukraine are interrelated with waves of spread of Magdeburg law. But the main heuristic potential determines the reasons for the introduction of Magdeburg law is accessory of Ukraine to European civilization, especially in the period of the Rzhech Pospolita. uk_UA
dc.subject магдебурзьке право uk_UA
dc.subject причини розповсюдження магдебурії uk_UA
dc.subject компаративістика uk_UA
dc.subject європейська цивілізація uk_UA
dc.subject магдебургское право uk_UA
dc.subject причины распространения магдебурии uk_UA
dc.subject компаративистика uk_UA
dc.subject европейская цивилизация uk_UA
dc.subject Magdeburg Law uk_UA
dc.subject causes of the spread uk_UA
dc.subject Comparative Studies uk_UA
dc.subject European civilization uk_UA
dc.title СУЧАСНІ ВІЗІЇ ПРИЧИН ПОЯВИ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ uk_UA
dc.title.alternative СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ МАГДЕБУРГСКОГО ПРАВА В УКРАИНЕ uk_UA
dc.title.alternative MODERN VIEWS OF THE CAUSES OF MAGDEBURG LAW IN UKRAINE uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Історико-юридичний факультет
    Кафедра галузевого права. Кафедра публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності. Кафедра історії та теорії права і держави.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account