DSpace Repository

ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВУАН 1921 – 1928 рр. : КАФЕДРИ У СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОГО ЗНАННЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Водотика, C. Г.
dc.contributor.author Савенок, Л. А.
dc.contributor.author Водотыка, С. Г.
dc.contributor.author Савенок, Л. А.
dc.contributor.author Vodotyka, S. G.
dc.contributor.author Savenok, L. А.
dc.date.accessioned 2018-10-10T09:29:29Z
dc.date.available 2018-10-10T09:29:29Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7175
dc.description Водотика, С. Г. ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВУАН 1921 – 1928 рр : КАФЕДРИ У СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОГО ЗНАННЯ / С. Г. Водотика, Л. А. Савенок // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць. - Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2016. - Вип. 17. - С. 51-57. uk_UA
dc.description.abstract Аналізується питання щодо ролі кафедр у структурі історичного знання Всеукраїнської Академії наук у 1921 – 1928 рр., що наразі залишається дискусійним. Автори на основі вивчення різноманітних джерел стверджують, що термін «кафедра» щодо ВУАН вживається у трьох основних значеннях: наукова спеціальність, асоціація (об’єднання) різноманітних за формою і близьких за науковим напрямком дослідних структур під керівництвом академіка з відповідної наукової спеціалізації. Нарешті, при ВУАН існували науково-дослідні кафедри, які поєднували науково-дослідну роботу з підготовкою наукової молоді через аспірантуру. Сформульовано пропозиції щодо творчого використання досвіду 1920-х років у сучасних умовах реформування вітчизняної науки. Анализируется дискуссионный вопрос о сущности термина «кафедра» применительно к научно-организационной структуре Всеукраинской Академии наук в 1921 – 1928 гг. Авторы утверждают, что термин кафедра использовался в трех основных значениях: как синоним научной специальности академиков, как ассоциация родственных исследовательских структур под руководством одного академика и научно-исследовательская кафедра как учреждение, соединяющее научно-исследовательскую деятельность с подготовкой аспирантов и соискателей. The role of the departments in the structure of historical researchers in the All Ukrainian Academy of Sciences is being analyzed in the article. Basing on the different historical resources authors claim that the term “department” in the framework of All Ukrainian Academy of Sciences had three main meanings. The first one is scientific specialization, association of different research structures, which were connected by common or close topic and headed by one scientific leader. According to this, there were research departments, which combined scientific surveys and preparation of post-graduate students. Authors formulate propositions on the creative usage of the experience of the functioning of the departments, which can be useful in the process of the reforms of Ukrainian science. uk_UA
dc.subject Всеукраїнська Академія наук (ВУАН) uk_UA
dc.subject науково-організаційна структура uk_UA
dc.subject кафедра uk_UA
dc.subject академічна кафедра uk_UA
dc.subject науково-дослідна кафедра uk_UA
dc.subject наукова спеціалізація uk_UA
dc.subject Всеукраинская Академия наук (ВУАН) uk_UA
dc.subject научно-организационная структура uk_UA
dc.subject кафедра uk_UA
dc.subject академическая кафедра uk_UA
dc.subject научно-исследовательская кафедра uk_UA
dc.subject научная специализация uk_UA
dc.subject All Ukrainian Academy of Sciences uk_UA
dc.subject Scientific-Organizational System, uk_UA
dc.subject department, uk_UA
dc.subject academic department, uk_UA
dc.subject research department, uk_UA
dc.subject scientific specialisation. uk_UA
dc.title ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВУАН 1921 – 1928 рр. : КАФЕДРИ У СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОГО ЗНАННЯ uk_UA
dc.title.alternative ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВУАН 1921 – 1928 гг. : КАФЕДРЫ В СТРУКТУРЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ uk_UA
dc.title.alternative CONTROVERSIAL ASPECTS OF SCIENTIFIC-ORGANIZATIONAL SYSTEM OF ALL UKRAINIAN ACADEMY OF SCIENCES IN 1921-1928: DEPARTMENTS AS A PART OF HISTORICAL KNOWLEDGE STRUCTURE uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Історико-юридичний факультет
    Кафедра галузевого права. Кафедра публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності. Кафедра історії та теорії права і держави.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account