DSpace Repository

МОВЛЕННЄВІ АКТИ В СТРУКТУРІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ПРОПОВІДІ ХVIII СТОЛІТТЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Масалова, Т. М
dc.contributor.author Masalova, T.
dc.date.accessioned 2018-09-20T11:58:31Z
dc.date.available 2018-09-20T11:58:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7037
dc.description Масалова, Т. М. МОВЛЕННЄВІ АКТИ В СТРУКТУРІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ПРОПОВІДІ ХVIII СТОЛІТТЯ / Т. М. Масалова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2018. - № 33, т. 2. - С. 78-80. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню особливостей функціювання мовленнєвих актів різних типів у жанрі проповіді на матеріалі текстів англомовних протестантських проповідей XVIII століття. З’ясовано, що комунікативна мета проповіді реалізується шляхом використання проповідником асертивів, директивів, експресивів і контактивів, у той час як декларативи, комісиви й квеситиви є нерелевантними англомовній протестантській проповіді. Статья посвящена исследованию особенностей функционирования речевых актов различных типов в жанре проповеди на материале текстов английских протестантских проповедей XVIII века. Коммуникативная цель проповеди реализуется путем использования проповедником ассертивов, директивов, экспрессивов и контактивов, в то время как декларативы, комиссивы и квеситивы являются нерелевантными англоязычной протестантской проповеди. The article focuses on the study of the pragmatic characteristics of the English protestant sermons of the 18th century in terms of the theory of speech acts. It has been proved that the communicative aim of the English protestant sermons are realized by means of assertives, directives, expressives and phatic speech acts, while declaratives, comissives and quesitives are irrelevant to the texts of the protestant sermon. uk_UA
dc.subject лінгвопрагматика uk_UA
dc.subject мовленнєвий акт uk_UA
dc.subject іллокутивний акт uk_UA
dc.subject англомовна протестантська проповідь uk_UA
dc.subject лингвопрагматика uk_UA
dc.subject речевой акт uk_UA
dc.subject иллокутивный акт uk_UA
dc.subject английская протестантская проповедь uk_UA
dc.subject linguistic pragmatics uk_UA
dc.subject speech act uk_UA
dc.subject illocutionary act uk_UA
dc.subject English protestant sermon uk_UA
dc.title МОВЛЕННЄВІ АКТИ В СТРУКТУРІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ПРОПОВІДІ ХVIII СТОЛІТТЯ uk_UA
dc.title.alternative Речевые акты в структуре английской протестантской проповеди ХVIII века uk_UA
dc.title.alternative Speech acts in the structure of the English protestant sermon of the 18th century uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account