DSpace Repository

ТРАНСПОРТНА ДОСТУПНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ДО ЦЕНТРІВ ГОСПІТАЛЬНИХ ОКРУГІВ (КОНКРЕТНИЙ АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛ.)

Show simple item record

dc.contributor.author Лейберюк, О. М.
dc.contributor.author Leiberiuk, O. M.
dc.date.accessioned 2018-05-17T11:23:00Z
dc.date.available 2018-05-17T11:23:00Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6590
dc.description Лейберюк, О. М. ТРАНСПОРТНА ДОСТУПНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ДО ЦЕНТРІВ ГОСПІТАЛЬНИХ ОКРУГІВ (КОНКРЕТНИЙ АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛ.) / О. М. Лейберюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2017. – № 7. – С. 62-68. uk_UA
dc.description.abstract Метою даної публікації є представлення можливостей застосування геопросторового аналізу в процесі впровадження медичної реформи в Україні. Проаналізовано та описано поетапність здійснення геопросторового аналізу транспортної доступності населення до центрів госпітальних округів. Здійснено опис розподілу населення у відповідності до їхніх зон транспортної доступно- сті, що визначаються 15, 30, 45, 60 хв. та понад годинною доступністю. Проаналізовано вікову структуру населення транспортних зон доступності. Проведений аналіз доступності населення до центрів сусідніх госпітальних округів. Целью данной публикации является представление возможностей применения геопростран- ственного анализа в процессе внедрения медицинской реформы в Украине. Проанализированы и описаны этапы осуществления геопространственного анализа транспортной доступности насе- ления к центрам госпитальных округов. Описано распределение населения в соответствии с их зонами транспортной доступности, определяемых 15, 30, 45, 60 мин. и более часовой доступно- сти. Проанализирована возрастная структура населения транспортных зон доступности. Прове- ден анализ доступности населения к центрам соседних госпитальных округов. Objective of this paper is present the possibilities of using geospatial analysis in the process of implementation of medical reform into Ukraine. Analyzed and described implementation of the geospatial analysis of the transport accessibility of the population to the centers of hospital districts has been analyzed and described.Described of the distribution of population according to their transport accessibility zones, that out is determined at 15, 30, 45, 60 minutes, and more an hour. Analyzed the age structure of the population of transport zones of accessibility.Analysed of population approachability to the centers of neighboring hospital districts. uk_UA
dc.subject геопросторовий аналіз (просторовий аналіз), госпітальні округи, населення, просторовий аналіз, транспортна доступність, Чернівецька область. uk_UA
dc.subject геопространственный анализ (пространственный анализ), госпитальные округа, население, пространственный анализ, транспортная доступность, Черновицкая область. uk_UA
dc.subject geospatial analysis (spatial analysis), hospital districts, population, spatial analysis, transport accessibility, Chernivtsi region. uk_UA
dc.title ТРАНСПОРТНА ДОСТУПНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ДО ЦЕНТРІВ ГОСПІТАЛЬНИХ ОКРУГІВ (КОНКРЕТНИЙ АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛ.) uk_UA
dc.title.alternative TRANSPORT ACCESSIBITY OF THE POPULATION TO THE CENTERS OF HOSPITAL DISTRICT (A CONCRETE ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF CHERNIVTSI REGION) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account